Rodzina Węgorski

Nazwisko Węgorski prawdopodobnie pochodzi od nazwy ryby i być może odnosi się do jej cech (,,wić się jak węgorz’’ czyli szukać wyjścia, wywinąć się z jakiejś sytuacji, nie mówić prawdy), które cechowały przodków Węgorskich. Nie wykluczone, że Węgorscy zajmowali się połowem węgorzy. Współcześnie nazwisko w Polsce notowane jest nielicznie w okolicach Końskich i Radoszyc oraz w lubelskim. Także w Warszawie i okolicach, ale jest ona miastem migracyjnym.

XVIII (a nawet XVII- o) – wieczne akty z nazwiskiem Węgorski (też w różnych formach) pojawiają się w miejscowości Cierno k. Jędrzejowa oraz w miejscowości Kurzelów k. Włoszczowej – tam występuje w formie Węgora.

Czermno k. Przedborza 2019

Historia rodziny Węgorskich z okolic Radoszyc rozpoczyna się w Czermnie (małej wsi m. Radoszycami a Przedborzem) od 1811 roku gdy zanotowano zgon Wincentego Węgorskiego, syna Piotra i Julianny Pawlik oraz urodziny ich syna Pawła Węgorskiego.  W 1815 roku zanotowano tam też zgon Marcina Węgorskiego, ojca Piotra. Biorąc pod uwagę przybliżony wiek w czasie zgonu urodziłby się on w 1730 roku. Synem Marcina są zatem Piotr (ok 1749 lub 1770 – 1839) żonaty z Julianną Pawlik. Jego drugą żoną jest Justyna Wyciszkiewicz (śl 1833 r). Być może jego siostrą jest Katarzyna Węgorska, zamężna z Walentym Muskałą ze Szpinka k. Fałkowa. Tam w 1813 roku rodzi się im pierwsze dziecko. Wiktoria Węgorska też należy do członków rodziny notowanych najwcześniej (być może to siostra Piotra), ale w zapisach pośrednich. Jej syn z pierwszego małżeństwa z Bud parafii Fałkowskiej zmarły w 1848 roku w wieku 80 lat urodziłby się około roku 1768 -go. Z kolei drugi jej syn Jan Pikulak (na ślubie są Wiktoria, żyjąca i ojczym ze Szpinka) bierze ślub w 1811 roku z Brygidą SzydziakJan urodziłby się zatem około 1791 roku.

Wszystko to świadczy, że rodzina funkcjonuje w Czermnie już w drugiej połowie XVIII wieku, gdyż jest reprezentowana przez kilka osób.

Piotr po śmierci żony Julianny wiąże się w1833 roku z Justyną Wyciszkiewicz z parafii Czermno. Podpis Piotra (krzyżyk) widnieje na dokumencie finalizującym spis dóbr kościelnych i parafialnych Czermna, który odbył się w 1818 roku (Adamczyk, Czrmno i okolice, historia miejscowości). Dziećmi Piotra i Julianny byli: Katarzyna, Salomea, Szczepan, Wincenty, Paweł i Brygida. Paweł i Wincenty zmarli młodo. Katarzyna po ślubie z górnikiem Walentym Muskałą mieszka w Szpinku, niedaleko Czermna i Fałkowa, gdzie rodzą im się dzieci. Salomea bierze ślub z Mateuszem Domańskim i mieszkają z dziećmi w Fałkowie i potem w Czermnie. Brygida wiąże się z Józefem Koniecznym i mieszkają z dziećmi w parafii Czermno. Węgorski Szczepan żeni się w 1827 roku w Czermnie z Teresą Konieczną i mieszkają tam początkowo. Ich dzieci urodzone w Czermnie – Józef i Józefa – umierają młodo w 1831 roku. Tamże w 1832 roku rodzi im się jeszcze Petronela. Miedzy 1832 a 1835 Szczepan z żoną przenosi się do m. Kaliga k. Radoszyc. Petronela bierze ślub z Janem Żiółkowskim i od lat 50 – tych rodzą się tam ich dzieci. Syn Szczepana i TeresyPaweł – urodzony jest w Kaliga w 1835, podobnie jak Antonina (1837) i Franciszek (1839). Narodziny dzieci Pawła z Józefą Pisarską od końca lat 50 – tych są notowane już w pobliskiej Pysznej Górce k. Radoszyc. W Pysznej Górce Paweł i Józefa –  mieli dzieci – Franciszka, Agnieszkę, Antoniego i Jana. Jan – syn Pawła i jego żona Józefa Leonowicz (Lewandowicz?) z Mularzowa po ślubie w Pysznej Górce (ok. 5 km na zachód od Kaliga) w 1891, przy narodzinach ich dzieci notowani są już na Ochocie w Warszawie u Św. Stanisława od 1895 roku. Drugą żoną Pawła (?) jest Katarzyna Wychowaniec występujaca w niektórych aktach jako Mularczyk (pewnie z Mularzowa). Ma z nią w Pysznej Górce dzieci – Stefana (1874), Wincentego (1875) i Karolinę (ok 1886). Karolina razem z mężem Władysławem Żelazko zamieszkała w Smykowie, k. Miedzieży (parafia Radoszyce), gdzie ma dzieci. Wincenty żeni się z Jadwigą Kacperską z Zych. Posiadają siedmioro dzieci, w tym Leokadię Węgorską. Leokadia (Babcia dla Krzysztofa Bińka) przenosi się na Wolę, a potem z mężem Wacławem Bińką do Włoch w Warszawie. W Pysznej Górce (zniknęła on z nazw miejscowości Polski wchłonięta przez pobliską Radoską) pozostała jedynie Zofia, która jest córką Antoniny (siostra Leokadii) a także jej zstępni.

Siostrą Pawła i córką Szczepana i Teresy jest wcześnie zmarła Franciszka. Była urodzona w 1839 roku w Kaliga, ale zmarła w 1841 roku w Pysznej Górce. Ponieważ syn Szczepana i Teresy Augustyn – urodził się w Pysznej Górce w 1841 roku, można mniemać, że ok. 1840 roku rodzina przeniosła się z Kaliga do Pysznej Górki. Augustyn mieszkał w Pysznej Górce i był czterokrotnie żonaty. Tylko z pierwszą żoną – Heleną Świątkową miał dzieci.

Węgorscy także zamieszkują w pobliskich miejscowościach. Ok. 10 km na E od Radoszyc (Miedzierza, Świnków, Smyków) mieszkały Karolina Węgorska i Antonina Węgorska.

Władysław Żelazko i Karolina Węgorska (ona lat 20, ur ok. 1889)
Stefan Żelazko akt ur 168, 1909, Miedzierza, Świnków.

Jan Zięcik i Antonina Węgorska (pewnie ur ok 1862)
Ludwik Zięcik, akt zg 5, 1946, lat 64, ur ok 1882, Miedzierza, Smyków.

Także w Mninie k. Kajetanowa (8 km na SWW od Radoszyc) i miejscowości  Nadworów (6 km na S od Radoszyc)

Antoni Kolasa i Jadwiga Węgorska (pewnie ur ok. 1876)
Marianna Kolasa, akt ur 98, 1896, Mnin, Kajetanów.

Jan Węgorski (ur ok 1842) i Małgorzata Usnarska
Marcin, akt ur …, 9.11.1866. Nadworów, Radoszyce.
Węgorska Jadwiga (Hedvigis), 14 Sep 1868 Nadworów, Joannes Węgorski, 24, miles adventicius in com …..tum, żołnierz z zewnątrz przybywający w ….., Margaretha Usnarska, 35.
Węgorski Józef (Josephus), 3 mar 1870, Nadworów, Joannes Wegorski, Margaritha Usnarska, 30 (plik 229), zdanie po łacinie pewnie o wojsku, nieostre.
Węgorski Franciszek (Franciscus), 5 Aug 1873, Pyszna Górka, Joannes Węgorski, 29 i Małgorzata Usnarska.

Pan Marian Adamczyk, nauczyciel historii z Czermna, opisał dzieje Czermna i Fałkowa.
Czermno i okolice : historia miejscowości / Marian Adamczyk. Końskie : 2012. – 249 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. (Końskie : szkice historyczne)
Mieszkańcy ziemi czermińskiej i fałkowskiej od XVI do XX w. / Marian Adamczyk. Końskie : 2015. – 142 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. (Końskie : szkice historyczne).

Z kolei historię Radoszyc i okolic opisał S. K. Staciwa w książce ,,Dzieje Radoszyc’’ 2011 w dwutomowym dziele. Nakład również jest wyczerpany. Dziś Radoszyce są sennym miasteczkiem, które najlepsze, średniowieczne czasy ma już za sobą. Również barwny klimat przedwojennego polsko – żydowskiego miasteczka, ze względu na zagładę, został bezpowrotnie utracony. O Pysznej Górce, położonej blisko Radoszyc, dokąd przeniosła się z Czermna część Węgorskich, której nazwa właśnie wykreślona została z nazw miejscowości niewiele wiadomo. Strzępy historii wsi podaje dr Staciwa w swej monografii.
,, W Pyssney (Pysznej) Górce w 1555 był staw rybny i młyn na Plebance.’’ – pewnie w-g jakiejś lustracji.

,, W 1669 ks. Jan Dymerski zapisał (pewnie na prebendę kościelną) łąkę co ,,a ta poczyna się namienionego  …. pola przytyka do jeziora tak zwanych Plebeńskiego i rzeki (jezioro i rzeka Plebanka to pewnie dawny staw rybny) … co do za rzeką … do miejsca … Niwką Jaroszewską zwaną po za miejscem Pyszną Górką mianującym się, położonych z ogrodami i łąkami .. tak zwanym Puchalonka..’’.  Czyli Pyszna Górka była wtedy plebańska.

,, Przy rzece Plebance był młyn, z którego czynsz wynosił 40 zł rocznie. Nowa kolonia Pyszna Górka znajdowała się pomiędzy polami miejskimi i pól wsi Radoszki. W 1796 starosta wybudował tam młyn. Młynarz płacił 80 zł rocznie czynszu i odrabiał dwa dni pańszczyzny w tygodniu, a powaby 2 dni w roku’’

,,W 1824 w Radoszycach odbył się sąd nad mieszczanami (wymienieni z nazwiska), którzy zagarneli plebańskie grunta w Pysznej Górce.’’

,,W starostwie radoszyckim było kilkanaście młynów, w tym jeden plebański przy stawie w Pysznej Górce, który dzierżawił w 1862 roku Antoni Zawrzykraj’’. (mój kolega z pracy – dr Zawrzykraj – jest zstępnym po tych Zawrzykrajach – pochodzi z sąsiedniego Grodziska). ,,W okresie przedpowstaniowym na terenie Radoszyc było 5 folwarków: plebański w Pysznej Górce’’.

Życie chłopów na wsi w okolicach Pysznej Górki w okresie przedwojennym i wcześniejszym nie było łatwe. Także z tego powodu, że ziemie były nieurodzajne, piaszczyste i ich lepsze kąski były w pańskich rękach.
Poniższy fragment z monografii dr Staciwy – wspomnienie Marii Skrobisz z  pobliskiego Grodziska. ,,W kumorze ociec trzymali marchew świeżą i suszoną, rzepę świeżą i suszoną, pasternak, brukiew, rozmaite gatunki grochu, piechoty (typ fasoli Jaś piechota), faskę suszonych gruszek i jabłek’’. Chłop prawie zupełnie nic nie kupował z wyjątkiem wódki, piwa i soli. Nieliczni nabywali bułkę, placek tatarczany z gryczanej maki lub kilka śledzi z beczki.

…… ,,W pożywieniu ludności wiejskiej chleb odgrywał znacznie mniejszą rolę, niż w czasach późniejszych, mimo to spożywano go w stosunkowo dużych ilościach. Prawie zawsze był to chleb razowy z mąki żytniej z dodatkiem ziemniaków. Biedota używała do tego celu otrąb lub mieszanki z żyta i tzw kostrzewy (pospolita trawa) lub z żyta, jęczmienia i owsa. Robiono też placki zwane ,,podpłomykami,, z mąki żytniej i oskrobin ziemiaczanych i pieczono na ogniu w kuchni. Z mąki pszennej wypiekano bułki, placki i chałki, które w gospodarstwach chłopskich jadano tylko podczas wielkich świąt – Wielkanocnych i Bożego Narodzenia.’’

Kilka fotografii mieszkańców Radoszyc

Pani Kowalewska (domo Szustakowa) w sklepie przy piekarni Jana Kowalewskiego. 

Zofia, córka Antoniny Węgorskiej, siostry Leokadi Węgorskiej (Bińka). Pyszna Górka 2004, przy opuszczonym siedlisku Węgorskich.

Pyszna Górka 2004, wjazd do wsi. Grzegorz Bińka – prawnuk Leokadii Węgorskiej.

Pyszna Górka 2004.

Pyszna Górka 2004. Dawny dom Zofii Węgorskiej.

Ciąg genealogiczny Węgorskich

Marcin Węgorski, (ur ok 1730 r) akt zg 5, 8.09.1815, Czermno, lat 85 skan 14/15, zgłosił syn zmarłego Piotr Węgorski, lat 61 (czyli ur ok 1754), rolnik.
Węgorski Piotr (ur ok 1749?, akt zg 11, 18,08.1839, komornik  Czermno, lat 90)  i Julianna Pawlik (ur ok 1767 , Czermno, akt zg 3, 1827, 60 lat, komornica, zgłosił Piotr, lat 70)
Węgorska Katarzyna (zg 1836 Fałków, Budy) + Muskała Walenty
……. Mateusz Muskała (akt ur 32, 1813, Fałków, Szpinek) i Julianna Binkowska, akt mał 21, 20.08.1832, parafia Czermno
……. Muskała Andrzej akt ur 94,1822, Fałków, Szpinek (ojciec, górnik)
……. Muskała Elżbieta akt ur 95,1822, Fałków, Szpinek (ojciec, górnik)
……. Wincenty Muskała i Wiktoria Michalska, akt śl 1, 13.01.1862, Czermno
……. Wojciech Muskała, akt ur 32, 1827, Fałków, Szpinek (ojciec, górnik)  i Łucja Stefańska, akt śl. 4, 27.10.1869, Czermno
Węgorska Salomea (ur 1791, Czermno) i Mateusz Domański , (ur Sworzyce), akt mał 4, 25.07.1819, parafia Czermno, zg 1852.
……. Domański Wincenty (akt ur 42, 1820, Fałków, Fałków, ojciec fornal) akt zg 67, 15.10.1866, parafia Czermno i Salomea Konieczna, akt mał 7, 11.11.1839, parafia Czermno
……. Domański Mateusz (akt ur 75,1822 Fałków, Fałków, -1894, ojciec – stangret) i Małgorzata Dymarska, akt mał 3, 10.02.1841, parafia Czermno (dzieci – Michał Domański, Marianna Konieczna, Julianna Majewska)
……. Domańska Ludwika (akt ur 32,1825, Fałków, Pląskowice, ojciec, karbowy)  i Wojciech Konieczny, akt mał 1, 16.01.1841, parafia Czermno
……. Domańska Jadwiga akt ur 15, 12.10.1827 parafia Czermno (ojciec, karczmarz) i Antoni Kwiatkowski, akt mał 3, 13.10.1845, parafia Czermno
……. Domańska Franciszka, akt ur 14, 24.09.1830 parafia Czermno
……. Domański Kacper, akt ur 3, 3.01.1834 parafia Czermno, akt zg 16, 19.11.1836, parafia Czermno
Węgorski Szczepan i Teresa Konieczna, akt mał 1, 12.02.1827, parafia Czermno
……. Węgorska Józefa, akt ur 7, 5.03.1828 r., parafia Czermno, akt zg 15, 23.09.1831, parafia Czermno.
……. Węgorski Józef, akt ur 11, 15.03.1831r  parafia Czermno, akt zg 6, 9.5.1831 r Czermno, 8 tyg (ale Stefan i Teresa, źle zapisane, włościanie z Czermna).
……. Węgorska Petronela, akt ur 8, 29.05.1832 r  parafia Czermno + Joannes Ziołkowski.
……………. Florianus Ziólkowski, akt. ur.1 , 19.10.1851, Kaliga, Radoszyce   22
……………. Andreas Ziólkowski, akt. ur.1 , 14.09.1853, Kaliga, Radoszyce, ch – Zofia Węgorska   42
……………. Marianna Ziólkowski, akt ur 12.3.1857, Kaliga, Radoszyce.
……………. Anna Ziólkowski, akt ur 142, 1.7.1859, Kaliga, Radoszyce
……………. Karolina Ziólkowski, akt ur 332, 1.11.1863. Kaliga, Radoszyce.
……………. Josephus Ziólkowski, 5 apr 1870, Kaliga, Z- laboriosus, 44, P – 40
……………. Paulus Ziólkowski, akt ur jan 1872, pewnie Kaliga, Radoszyce, – 46, P – 46
……. Węgorski Paweł, ur 1835, akt 23, Radoszyce, Kaliga, (Szczepan i Teresa Kuminek?)
i Józefa Pisarska
……………. Węgorski Franciszek, akt ur 68, 29.3.1859, Pyszna Górka, Radoszyce, rolnik.
……………. Węgorski Agnieszka, akt ur 10, 5.1.1861, Pyszna Górka, Radoszyce.
……………. Węgorski Antoni, akt ur 196, 8.6.1863, Pyszna Górka, Radoszyce
……………. Węgorski Jan, akt ur 194, 17.6.1865, Pyszna Górka, Radoszyce. Ch – Julianna Węgorska i akt śl 80, 11.11.1891 l. 26, Pyszna Górka, Radoszyce) i Józefa? Leontowicz? (Lewandowicz – u Świetego Stanisława) l. 22, Mularzów, Radoszyce).
…………………… Węgurski  Aleksander akt ur 1756, 1895 r., Ochota, Św. Stanisław
…………………… Węgórska Helena akt ur 1855, 1897r., Ochota, Św. Stanisław
…………………… Węgórski Władysław akt ur 2387, 1898 r., Ochota, Św. Stanisław
……………. Węgorski Carolina, 24 Oct 1869, Pyszna Górka, Paulus Węgorski, 34 i Josepha Pisarska.
……. Węgorski Paweł ? ur ok 1834-35 r i Katarzyna Wychowaniec
……………. Węgorski Stefan, 31 Jul 1874, Pyszna Górka, Paulus Węgorski, 40 i Katarzyna Wychowaniec, 20.
……………. Węgorski Wincenty, ur 7 Jul 1875, Pyszna Górka, (Paulus 40 i Katarzyna Mularczyk – bo zapewne z pobliskiego Mularzowa – ale pewnie Wychowaniec, l. 22) i akt śl. 81, 26.11.1898 Jadwiga (Hedvigis) Kacperska, l. 18, (Zychy), Józef i Karolina Ruzkiewicz) skan 83
…………………… Węgorski Józef i (akt śl 16 lat 23), 18.2.1924, Pyszna Górka, Radoszyce i Rozalia Opara, l. 20 z Węgrzyna.
…………………… Węgorska Leokadia (l. 28, Pyszna Górka, ur. 1901, nr 213, c. Wincentego i Ewy Kacperskiej – skan 80 i akt śl 18.11.1929, Radoszyce i Wacław Bińka (syn Wacława i Jadwigi Zabłotniak, 24 lata, W-wa).
…………………… Rozalia
…………………… Otylia
…………………… Marysia
…………………… Antonina
…………………… Roman
……………. Węgorska Karolina, akt śl 5, 31.12.1908 (l. 22, panna, Pyszna Górka) i Władysław Żelazko, l. 18, Smyków, gmina Miedzierza. Nie mogę znaleźć aktu na Fam search71 to jest 1898 (96-23) Miedzieża
…………………… Żelazko Stefan, akt ur 168. 1909, syn Władysława i Karoliny Węgorskiej (z gene) Akt śl 80, 20.10.1931, Radoszyce. (l. 22, Smyków, gm Miedzieża) i Stanisława Jarzyńska (Gręmbosze).
……. Węgorska Antonina (akt ur 114, 1937, Kaliga; akt zg 24, 1838, Kaliga.
……. Węgorska Franciszka (akt ur 44, 1939, Kaliga; akt zg 101, 1841, 2 lat. Pyszna Górka)
……. Węgorski Augustyn, (ur 1841, akt ur 135, Radoszyce, Pyszna Górka) i Helena Świątkowa
……………. Węgorska Eleonora, akt ur 337, 6.11.1863. Pyszna Górka, Radoszyce.
……………. Węgorski Władysław, akt ur 198, 11.6.1866. Pyszna Górka, Radoszyce. Ch – Paweł Węgorski.
……………. Węgorski Emilius,13.03.1868 Pyszna Górka, (Augustinus Węgorski 27, plebejus, Helena Świątkowska, 32)
……………. Węgorska Marianna, 2 Feb 1870, Pyszna Górka, (Augustinus Węgorski, 29, plebejus, i Helena K (S)wiatkowska, 34).
……. Węgorski Augustyn, (ur 1841, akt śl. 21, 22.1.1891, (l. 42, Pyszna Górka, Radoszyce, i Anna Gotkiewicz ? – l. 28, (Kapałów, Radoszyce) (Szczepan i Teresa Konecka) skan 22
……. Węgorski Augustyn, (ur 1841) l. 50, wdowiec, Pyszna Górka, i Marianna Czapla, l. 40, Zychy (Stefan Wegorski i Teresa Kuniecka) akt śl. 76, 26.10.1898,  skan 82
……. Węgorski Augustyn, wdowiec, ur 1841, l. 68,  Pyszna Górka, akt śl 28, 22.8.1904, i Marianna Opala, panna, l. 45, Radoska, skan 107 (syn Szczepana i Teresy Konieckiej)
……. Węgorski Jan (ur1844, Radoszyce, Pyszna Górka) i Małgorzata Usnarska
……………. Węgorski Marcin, akt ur …, 9.11.1866. Nadworów, Radoszyce.
……………. Węgorska Jadwiga (Hedvigis), 14 Sep 1868 Nadworów, Joannes Węgorski, 24, miles adventicius in com …..tum, żołnierz z zewnątrz przybywający w ….., Margaretha Usnarska, 35.
……………. Węgorski Józef (Josephus), 3 mar 1870, Nadworów, Joannes Wegorski, Margaritha Usnarska, 30 (plik 229), zdanie po łacinie pewnie o wojsku, nieostre.
……………. Węgorski Franciszek (Franciscus), 5 Aug 1873, Pyszna Górka, Joannes Węgorski, 29 i Małgorzata Usnarska.

Węgorski Wincenty, akt zg 6, 13.08.1811, Czermno
Węgorski Paweł, akt ur 15, 30.06.1811 r. (ojciec l. 50 – ur ok 1761, matka l. 40), parafia Czermno, akt zg, 2.09.1814, Czermno (ojciec Piotr, rolnik l 52, dom nr 24, lat 3).
Węgorska Brygida (akt zg 15, 1844) i Józef Konieczny, akt mał 1, 24.02.1829, parafia Czermno, parafia Czermno
……. Konieczny Wincenty, akt ur 2, 18.01.1830 r parafia Czermno.
……. Konieczny Jan, akt ur 4, 17.01.1831 r., akt zg 36, 1899,  parafia Czermno+ Tekla Maryan, akt śl 4, 3.02.1951, Czermno.
……. Konieczny Antoni, akt ur 21, 10.05.1833 r., parafia Czermno, akt zg 10, 8.08.1834, parafia Czermno.
……. Konieczny Wawrzyniec, akt ur 15, 2.08.1835 r., parafia Czermno, akt zg 11, 26.08.1836, parafia Czermno.
……. Konieczny Stanisław, akt ur 13, 23.04.1837 r parafia Czermno, akt zg 5, 1838, parafia Czermno.
……. Konieczny Wojciech, akt ur 10, 20.03.1839 r parafia Czermno + Marianna Matuszczyk, akt śl 5, 11.02.1861.
……. Konieczna Marianna, akt ur 3, 27.01.1841 r parafia Czermno.
……. Konieczny Andrzej, akt ur 33, 16.11.1842 r parafia Czermno.

Węgorski Piotr (ur ok 1770?, wdowiec po Juliannie, lat 69, włościanin, akt zg 11, 18,08.1839) i Justyna Wyciszkiewicz, akt mał 9, 9.10.1833, parafia Czermno, akt zg 12, 24.101842, Czermno, l. 60.

Akty nie zakotwiczone – pływające.

Jan Konieczny i Salomea Węgorska
Stanisław Konieczny i Józefa Łuczyńska, akt śl 10, 13.11.1861, Czermno.
Karol Konieczny, akt zg 9, 4.7.1874, Czermno.
Józef Konieczny, akt zg 4, 15.3.1874, Czermno.

Franciszek Majewski i Tekla Węgorska
Wojciech Majewski i Katarzyna Mazur, akt śl 7, 30.09.1861, Czermno.

Piotr Rzadkowski i Brygida Węgorska
Franciszek Rzadkowski i Teresa Wyciszkiewicz, akt śl 2, 14.02.1863, Czermno, Szreniawa.

Antoni Szopiński i Marcjanna Węgorska
Szczepan Szopiński, akt zg 74, 17.10.1866.

Kacper Stefański i Elżbieta Węgorska
Stefański Jan, akt ur 50, 1826, Fałków, Olszamowice (ojciec,rolnik).
Stefańska Tekla, akt ur 72,1828, Fałków, Olszamowice.
Stefańska Brygida, akt ur 73, 1828, Fałków, Olszamowice (ojciec,rolnik).
Stefański Paweł, akt ur 70, 1833, Fałków, Olszamowice (ojciec, sołtys,gospodarz).

Kazimierz Pikulak (zwany Zygała) i Wiktoria Węgorska (s.v. Nabiałek)

Ak zg 6 1848, Andrzej Zygała, Fałków, Budy. Lat 80, żona Marianna Waszczyk, dom 4.
Akt śl 6, 1811 Jan Pikulak (Zygała) i Brygida Szyndziak.

Kontakt Krzysztof Bińka   k.binka@uw.edu.pl