Bieńko w innych mazowieckich parafiach

Nazwisko Bieńko pojawia się w okolicy już w XVII wieku. Ich źródłem w Iwowem mogą być dwa skupiska z bardzo leciwymi datami. Są to Stojadła k. Mińska Mazowieckiego (odległe 33 km).
W Stojadłach urzędowała rodzina Bieńko w 1653 roku. Później, ale po długiej przerwie pojawia się ponownie – czy wynika to z kompletności akt i stopnia ich zbadania?.
Stojadła jak podaje Słownik Geograficzny była uważana za dawną wieś budników – czyli czynszowych osiedleńców w lasach – włościan i drobnej szlachty – tak ich nazywano. Zapewne Ci poniżej mają związek z Bieńkami ze Stojadła jako zstępni, gdyż to pobliskie miejscowości – chyba że to migranci z Iwowego.

Jakub Bieńko i Dorota
…..Paweł Bieńko, ur 1653, Stojadła k. Mińska Mazowieckiego. Syn.
Z Mińska Mazowieckiego podawana jest też 1688, akt ur 61, Jadwiga Bieńkowska.

Poniżej kolejne daty – już młodsze (pewnie zstępnych) w pobliskim Stojadłom Brzóze.
Jan Bieńko i Marianna Zawadzka
…..Franciszek Bieńko, akt ur 39, 1814, Mińsk. Maz., Brzóze.
…..Roch i Michał Bieńko, akt ur. 38, 1817, bliźnięta, Mińsk Maz., Brzóze, synowie Jana i Marianny Zawadzionka. Roch Bieńkowski zg. 1817.
Franciszek Bieńko + Marianna Książek, akt śl. 41, 1835, Mińsk Maz.
…..Józef Bieńko, 1838, akt ur 214, Mińsk. Maz., Brzóze.
Franciszek Bieńko + Katarzyna Szuba, akt śl. 19, Mińsk Maz.
Mateusz Bieńko i Józefa Kowalczyk, akt śl 19, 1833, Mińsk Mazowiecki.
…..Katarzyna Bieńko, akt ur 255, 1838, Mińsk Maz., Brzóze, rodzice Mateusz Bieńko i Józefa Kowalska.
Jan Bieńko, 1811, akt ur 225, Mińsk. Maz., Brzóze k. Stojadła.
Roch Bieńkowski, 1817, akt zg 87, Mińsk Maz., Brzóze.
Maryanna Bieńkoska, 1823, akt zg 94, Mińsk Maz., Brzóze.
Maryanna Bieńkowska, 1826, akt zg 98, Mińsk Maz., Brzóze.
Maryanna Bieńkowska,1832, akt zg 134, Mińsk Maz., Brzóze.
Marianna Bieńkowska, 1834, akt ur 232, córka Mateusza i Józefy Kowalczyk. Mińsk Maz., Brzóze.
Maryanna Bieńkowska,1838, akt zg 152, Mińsk Maz., Brzóze.
Jan Bieńko, 1840, akt zg 81, Mińsk Maz., Brzóze.
Józef Bieńko, 1840, akt zg 45, Mińsk Maz., Brzóze.
Małgorzata Bieńkowska, 1845, akt zg 124, Mińsk Maz., Brzóze.
Franciszek Bieńkowski,1847, akt zg 84, Mińsk Maz., Brzóze.
Wojciech Bieńko,1854, akt zg 154, Mińsk Maz., Brzóze.
Krystyna Bieńkowska, 1854, akt zg 385, Mińsk Maz., Brzóze.
Daty z sąsiedniej wsi – Cyganka.
Ignacy Bieńkowski + Agata Jurkówna
…..Julianna, (ur 1813).
…..Magdalena, (ur 1815).
…..Antonina, (ur 1817).
…..Katarzyna, (ur 1819, zg 1920?).
…..Maciej, (ur 1921).
…..Jan, (ur 1823).
…..Katarzyna, (ur 1825).
…..Julianna, (ur 1828).
Tomasz Bieńkowski i Marianna Siwak
…..Mikołaj Bieńkowski, (ur 1830).
Tomasz Bieńkowski, 1809, akt ur 14, Mińsk Maz., Cyganka.
Szymon Bieńkowski, 1811, akt zg 72, Mińsk Maz., Cyganka.
Kazimierz Bieńkowski, 1812, akt ur 12, Mińsk Maz., Cyganka.
Julianna Bieńkowska, 1813, akt ur 66, Mińsk Maz., Cyganka. C. Ignacego i Agaty Jurkówny.
Magdalena Bieńkowska, 1815, akt ur 48, Mińsk Maz., Cyganka. C. Ignacego i Agaty Jankówny.
Antonina Bieńkowska, 1817, akt ur 3, Mińsk Maz., Cyganka. C. Ignacego i Agaty Jurkówny.
Katarzyna Bieńkowska, 1819, akt ur 66, Mińsk Maz., Cyganka. C. Ignacego i Agaty Jurkówny.
Katarzyna Bieńkowska, 1820, akt zg 111, Mińsk Maz., Cyganka.
Maciej Bieńkowski, 1821, akt ur 42, Mińsk Maz., Cyganka. Syn Ignacego i Agaty Jurkówny.
Jan Bieńkowski, 1823, akt ur 136, Mińsk Maz., Cyganka. Córka Ignacego i Agaty Jurkówny.
Katarzyna Bieńkowska, 1825, akt ur 239, Mińsk Maz., Cyganka. C. Ignacego i Agaty Jurkówny.
Julianna Bieńkowska, 1828, akt ur 43, Mińsk Maz., Cyganka. C. Ignacego i Agaty Jurkówny.
Mikołaj Bieńkowski, 1830, akt ur 293, Mińsk Maz., Cyganka. S. Tomasza i Marianny Siwak.
Agata Bieńkowska, 1848, akt zg 53, Mińsk Maz., Cyganka.
Ignacy Bieńkowski, 1850, akt zg 92, Mińsk Maz., Cyganka.
Marjanna Bieńkowska, 1854, akt zg 9, Mińsk Maz., Cyganka.
Anna Bieńkowska, 1861, akt zg 66, Mińsk Maz., Cyganka.
Józefa Bieńkowska, 1871, akt zg 107, Mińsk Maz., Cyganka.
Jan Bieńkowski, 1872, akt zg. 125, Mińsk Maz., Cyganka.
Jan Bieńkowski, 1873, akt zg. 99, Mińsk Maz., Cyganka.
Wojciech Bieńkowski, 1873, akt zg. 69, Mińsk Maz., Cyganka.
Katarzyna Bieńkowska, 1875, akt zg. 117, Mińsk Maz., Cyganka.
Rozalia lub Józefa Bieńkowska, 1882, akt zg. 214, Mińsk Maz., Cyganka, z domu Rogala.
Stanisław Bieńkowski, 1882, akt zg. 199, Mińsk Maz., Cyganka.
Józefa Bieńkowska, 1884, akt zg. 77, Mińsk Maz., Cyganka.
Katarzyna Bieńkowska, 1885, akt zg. 115, Mińsk Maz., Cyganka.
Stanisław Bieńkowski, 1925, akt zg. 372, Mińsk Maz., Cyganka.
Jan Bieńkowski, 1928, akt zg. 263, Mińsk Maz., Cyganka
Dominik Bieńkowski, 1939, akt zg. 146, Mińsk Maz., Cyganka.
Wyjściowa data ze Stojadła – Bieńko, być może zmienia się w pobliskim Brzóze na Bieńkowski. Zresztą w tej ostatniej miejscowości w XIX wieku funkcjonują obydwa nazwiska.  Co więcej Roch, zapisany jako Bieńko w 1817 roku umiera w tym samym roku jako Bieńkowski. Bieńkowscy z sąsiadującej z Brzóze wsi Cyganka są najprawdopodobniej spowinowaceni. Jest to liczna populacja, ale wyłącznie z nazwiskiem Bieńkowski.

Inne stare daty w pobliżu
Andrzej i Helena
Bienko Ignacy, ur 1691, akt 890, Tłuszcz, Podsoliska.
Barbara Bieńko, ur 1707, par. Dąbrówka k. Tłuszcza, powiat wołomiński.
Anastazja Bieńkowa, zg 1784, Dąbrówka.
Maciej Bienk, 1704, akt ur 316, Dąbrówka, k. Tłuszcza.
Marianna Bienk, 1693, akt ur 48, Dąbrówka, k. Tłuszcza.
Kazimierz Bieńko i Agnieszka
Wojciech Bienko, Klembów, Zamoście, ur 1690.
Konstancja Bienias, 1675, akt ur 551, par. Klembów, Rasztów, Wawrzyniec i Jadwiga.
Magdalena Bienias,1698, akt ur 1653, par. Klembów, Wola Rasztowska, Wojciech, Maryna.
Piotr Bienias, 1679, akt ur 698, par. Klembów, Rasztów, Łukasz i Jadwiga.
Grzegorz i Jadwiga
Klara Bieniasek, 1661, akt ur 70, par. Klembów, Rasztów.
Krystyna Bieniasek, 1664, akt ur 163, Klembów, Rasztów.

Te trzy rekordy – ze Stojadła, Klembowa, Podsoliska i Dąbrówki, Rasztowa są ciekawe gdyż mogą być łącznikiem z północnym Mazowszem. Jest dość prawdopodobne, że są to notowania jakiś Bieńków, którzy być może migrowali z północnego Mazowsza. Zapisy tych nazwisk mają formy dowolne – od Bieńko, Bienias, Bieniasek (dziś martwe). Ciekawe jest też, że Jan Bieńko z żoną migrują z Iwowego do bliskiej Cygance i Stojadłom Woli Wybranieckiej – w roku 1863. Tak jakby migrował na obszar już rodzinie znany.

Inne daty na obszarze rozleglejszym
Marianna Bieniek, 1786, akt ur 22, (Kamieńczyk Nadkole), Stanisław i Cecylia.
Marianna Bieniek, 1755, akt ur 13, (Kamieńczyk Strachów), Szymon i Marianna (org. Bionków).
Mikołaj Bieniek, 1753, akt ur 28, (Kamieńczyk Strachowo), Mikołaj i Marianna.
Marianna Bieńkoska, 1766, akt zg 83, Mińsk Mazowiecki, Dębe.
Magdalena Bieńko (Bieńkowa), 1769, akt zg, Pniewnik k. Liwa, Dobrego i Węgrowa.

Michał Bieńko Pniewnik, 1825, akt zg, mąż Małgorzaty z Niewiadomskich.
Benedykt i Jadwiga Werdaczka

…..Benedykt Bienias, ?1721, akt śl, par. Jazgarzew, Jadwiga.
…..Elżbieta Bienias, 1724, akt ur, par. Jazgarzew, Benedykt, Jadwiga.
…..Izydor Bienias, 1736, akt ur, Jazgarzew, Benedykt, Jadwiga Werdaczka.
…..Kazimierz Bienias, 1745, akt ur, par. Jazgarzew, Benedykt, Jadwiga.
…..Anna Bienias, 1749, akt ur, par. Jazgarzew, Benedykt, Jadwiga.
Marianna, Jadwiga Bieniakowna? 1714, akt ur, par Jazgarzew.
Marianna Bień, 1763, akt ur, Jazgarzew ,Walenty, Marianna.
Benedykt Bienias, 1753, akt zg, Jazgarzew.
Szymon Bienias, 1731, akt zg, Jazgarzew.
Anna Bieniowa, 1705, akt zg, Jazgarzew.
Jan Bieńko, 1794, akt ur, Okuniew k. Sulejówka.
Paweł Bieńko, 1810, akt zg, 122, Okuniew (Honestus – pracowity – rzemieślnik wiejski lub mieszczanin z małego miasteczka żyjący po części z rolnictwa). Lat 64. Urodzony ok . 1746.
Marianna Bieńkowa, 1819, akt zg 22, Okuniew, lat 75.
Ludwika Bieńkoska, 1827, akt zg 16, Okuniew, Grzybowa Wola, 50 lat.
Poniższe daty z Karczewa są młodsze – to pewnie migranci.
Marcin Bieńko, 1828, akt ur 96, Karczew .
Ewa Bieńko, 1829, akt ur 109, Karczew.
Petronela Bieńko, 1840, akt ur 146, Karczew.
Piotr Bieńko, 1849, akt ur 9, Karczew.
Wojciech Bieńko v. Bieńkowski, 1836, akt ur 28, Karczew. Ślub, akt śl 32, 1858 Bieńko vel. Bieńkowski + Józefa Hajdak, Karczew.
…..Maciej Bieńko, 1827, akt zg 63, Karczew.
Wojciech Bieńczak, 1832, akt zg 74, l. 2, matka Jadwiga Bieńkowna, Karczew.
Marianna Bieńko, 1829, akt zg. 55, wdowa, Karczew.
Antoni Bieńko + Marianna Kwiatkowska, 1858, akt śl 5, Karczew.
Józefa Wesołowska, 1841, akt zg 5, córka Macieja i Jadwigi, lat 24, dd Bieńko, żona Józefa.
Petronella Bieńko, vel Bieńkowska, 1896, akt zg 78, Karczew.
W Karczewie liczni Bieńkowscy, ale daty są młodsze. I tu również nazwisko nie wydaje się ustabilizowane. Starsze daty mają formę Bieńko – Petronela urodzona jako Bieńko, umiera zapewne jako Bieńkowska. Matką Wojciecha Bieńczaka jest Bieńkówna, a Wojciech Bieńko – vel Bieńkowski.

Parafia słomczyńska – migranci z Prażmowa?
Szymon Bieńko i Kunegunda
…..Fabian Bieńko, (ur ok 1777) i Marianna Sikorska (córka Adama i Julianny, 1810, akt zg 51, żona Fabiana, włościanina, lat 33, córka wójta Kawęczyna).
……….Antonina Bieńko, 1810, akt zg 46, Kawęczyn. Fabian (32, włościanin).
…..Fabian Bieńko (ur ok 1777) i Marianna Głowacka (akt zg 138, 1811, Kawęczyn, pewnie przy porodzie).
……….Katarzyna Bieńko, 1811, akt ur, Słomczyn. Fabian, włościanin z Kawęczyna 9, lat 34. Marianna, lat 30. Katarzyna Bieńko, 1811, akt zg 137, Słomczyn, Kawęczyn, 1 rok.
…..Fabian Bieńko, 1816 akt śl 28, (ur ok 1777) i Marianna Gajewska, Słomczyn. Syn Szymona i Kunegundy, Gajewska, dawniej Gaładys, wdowiec, wdowa. On lat 39, z Kawęczyna, rodzice obydwoje zmarli. 1845, akt zg. 6, Słomczyn, lat 80. Wieś Kawęczyn. Z jałmużny utrzymujący się o rodzicach stawiającym nieznanych.
…..Agnieszka Chrostek, 1811, akt zg. 120, (ur ok 1779), córka Szymona Bieńko i Katarzyny – powinno być Kunegundy, Słomczyn, Kawęczyn, lat 32, żona Adama. Fabian był jej bratem.
…..Magdalena Bieńko, 1808, akt zg. 11, (ur ok. 1786), Słomczyn, Kawęczyn, lat 22. Córka Szymona i Kunegundy z Goliszewskich.
Anastazja Bieńko, 1813, akt zg 80, Słomczyn. Wieś Kawęczyn, wdowa po Szymonie Bieńko, lat 80. Urodzona w Baniosze.
Anna Bieńko, 1813, akt zg 139, Słomczyn, Baniocha. 1 rok. Matka Elżbieta Bieńko, włościanka.
Sebastian Bieńko i Marianna (Seb być może ten z Prażmowa ur tam w 1762).
…..Paweł Bieniek v Bieńko, (ur ok. 1796) i Julianna Milewska, śl 1840. Słomczyn, Konstancin Papiernia. Paweł stróż w papierni. Lat 44. Urodzony w Borku nad Jeziorką k. Opaczy.
…..Rozalia Bieńko, lat 20 (ur ok 1791, córka Sebastyana i Maryanny Pomianowskiej, ojciec nie żyje), 1811, akt śl. 1, Słomczyn, Brześce + Tomasz Zaron.
……….Maryanna Zaron, 1811, akt ur 7, Słomczyn Brześce, akt zg 6, 1811, Brześce.
……….Mayanna Zaron, 1812, akt ur 16, Słomczyn Brześce.
Marianna Bieńkowska, 1818, akt zg 1, (rodzice – Jan i Marianna Pomianowscy), (Słomczyn, Borek), lat 50, wdowa. Żona zmarłego, Sebastyana Bieńkowskiego.
Kazimierz Bieńko (P), 1886, akt zg 37, Słomczyn, Baniocha l. 80, robotnik, żona Agnieszka, robotnica z Baniochy.
Paweł i Julianna Słabik
…..Józefa, Franciszka Bieńkowska, 1844, akt ur 38, córka Pawła i Anny, Słomczyn, Papiernia.
…..Józefa Bieńkowska, 1847, akt zg 28, Słomczyn, papiernia, lat 2.
…..Jakub, Leopold Bieńkowski, 1838, akt ur 100, Słomczyn, Papiernia.
…..Józefa, Franciszka Bieńkowska, 1844, akt ur 38, Słomczyn, Papiernia.
…..Michał Bieńkowski, 1859, akt śl 8, i Marianna, Magdalena Danielewska. Syn Pawła i Julianny Słabik, Słomczyn, Papiernia.
Paweł Bieńkowski, 1844, akt zg 78, Słomczyn, Papiernia. L. 48. Mąż Julianny Milewskiej.
Julianna Bieńkowska, 1873, akt zg 87, Słomczyn, lat 70, wdowa.
Adam i Agnieszka Bieńko
…..Magdalena Chrostowski, 1809, akt zg 70, córka Adama i Agnieszki Bieńko, 3,6 lat. Słomczyn, Kawęczyn.
…..Augustyn Chrostek, 1810, akt ur 49, Adam i Agnieszka Bieńko (lat 34), Słomczyn, Kawęczyn.
Adam Cinak, 1818, akt ur 84, syn Jana i Marianny Bieńko (lat 40), Słomczyn, Goździe.
Bartłomiej i Katarzyna Bieńkowska (Bieńko)
…..Jan Dominiczek, 1821, akt ur 132, Bartłomiej i Katarzyna Bieńkowska, Słomczyn, Habdzin.
…..Paweł Dominiczek, 1823, akt ur 3, Bartłomiej i Katarzyna Bieńkowska, Słomczyn, Habdzin.
…..Agata Dominiczek, 1825, akt ur 7, Bartłomiej i Katarzyna Bieńkowska, Słomczyn, Habdzin.
…..Marianna Dominiczek, 1826, akt ur 141, Bartłomiej i Katarzyna Bieńkowska,Słomczyn, Habdzin.
…..Walenty Dominiczek, 1829, akt ur 4, Bartłomiej i Katarzyna Bieńko, Słomczyn, Habdzin.
…..Walenty Dominiczek, 1833, akt ur 22, Bartłomiej i Katarzyna Bieńko, Słomczyn, Habdzin.
…..Małgorzata Dominiczek, 1835, akt ur 73, Bartłomiej i Katarzyna Bieńkowska,Słomczyn, Habdzin..

Z akt kościoła słomczyńskiego wynika, że nazwisko Bieńko miało czasem różną pisownię. Katarzyna Bieńkowska w dwóch aktach narodzin nosi nazwisko Bieńko. Syn Sebastiana – Paweł określany jest jako Bieniek vel Bieńko, a zmarła żona Sebastiana Bieńko nazwana została w akcie zgonu jako Bieńkowska. Wynikać to może po części z obecności w parafii nazwiska Bieńkowski (np. migrantów z Woli) i mylenia tych nazwisk. Nie jest wykluczone, że źródłem Bieńków w parafii słomczyńskiej są Bieńkowie z Prażmowa.
Inni urodzeni – ciekawe daty z Prażmowa – równie stare jak te z Iwowego. Ale na obszarze Prażmowskim współcześnie Bieńków praktycznie nie ma. Być może migrowali w okolice Warszawy, gdyż jest chyba niemożliwe, aby się wyrodzili. Najprawdopodobniej daty powyżej, ze Słomczyna to bliscy krewni (w tym dzieci) tych z Prażmowa. Również w jednej z metryk ślubnych z parafii Jazgarzew z 1823 jest wspomniana Zofia z Bieńków Gajewska z Ustanowa (blisko Prażmowa), dotąd żyjąca i jej córka, wdowa Maryanna, 38 lat, ślub biorąca. Akta w Prażmowie prowadzone są od 1703 roku (można sprawdzić starsze daty niż 1733 – rodzaj akt – patrz – Rejestry Metryk powiatu grójeckiego zeszyt 8 Prażmów. Kalisz 1937).
Stanisław i Franciszka Kowalczonka
…..Dorota Bienko, 1748, akt ur 404, Prażmów.
Stanisław Bienko i Krystyna N
…..Michał Bienko, 1749, akt ur 477, Prażmów.
…..Grzegorz Bienko, 1751, akt ur 568, Prażmów.
…..Wojciech Bienko, 1754, akt ur 697, Prażmów.
…..Zofia Bieniak, 1757, akt ur 847, Prażmów.
…..Helena Bieńko, 1761, akt ur 54, Prażmów.
Tomasz i Anastazya Borowszczanka
…..Andrzej Bienko, 1750, akt ur 491, Prażmów.
…..Marianna Bienko, 1751, akt ur 595, Prażmów.
Tomasz i Anastazya Woytowna
…..Ewa Bienko, 1756, akt ur 798, Prażmów, Tomasz i Anastazya N.
…..Sebastian Bienko, 1762, akt ur 116, Prażmów, Tomasz i Anastazya Woytowna.
…..Magdalena Bienko, ?1764, akt ur 221, Prażmów, Tomasz i Anna W?towna.
Salomea Bienkowska 1777, akt ur 887, Prażmów, Walenty Rozalia N.

Zofia Bienkowska 1797, akt ur 1008, Prażmów, Fabian i Rozalia N.

Być może, że mieszkańcy Prażmowa w części przenieśli się do Dąbrówki k. Mysiadła w parafii Piaseczno.Daty parafialne:

Antonii Bieńko i Apolonia Dudzik
…..Jędrzej Bieńko + Ewa Bieńko (ur ok 1781, zg 1811)
…..Ewa Bieńko, 1811, akt zg 15, lat 30, Piaseczno ASC, Dąbrówka 11, żona gospodarza Jędrzeja Bieńko.
…..Szymon Bieńko (ur ok 1769, zg 1819) + Małgorzata Kotowicz
……….Józef, Wojciech, (ur 1809).
……….Franciszek, (ur 1813).
…..Szymon Bieńko, 1819, akt zg 9, Piaseczno ASC, Dąbrówka 11, lat 50, gospodarz, mąż .Małgorzaty z Kotowiczów..
…..Szymon Bieńko .(ur ok 1769, zg 1819) + Małgorzata Buzak..
……….Kazimierz, (ur 1818).
……….Andrzej + Rozalia Ciołkiewicz.
…..Wawrzyniec (zg przed 1810).
……….Paweł (ur ok 1805, zg 1810).
……….Paweł Bieńko,1810, akt zg 35, syn Wawrzyńca i Tekli Wysockiej, Piaseczno ASC, Dąbrówka, lat 4. Stawił się Jedrzej Bienko, stryj zmarłego, syn Wawrzyńca Bieńka, nie żyjącego.
…..Kazimierz Bieńko (ur ok 1775, zg 1810) + Agnieszka Izydor
……….Katarzyna, (ur ok 1799, zg 1819).
……….Zofia, (ur 1809, zg 1811).akt ur 79, akt zg 25
…..Kazimierz Bieńko,1810, akt zg 26, syn Antoniego i Apolonii Dudzik, Piaseczno ASC, Dąbrówka, lat 35. Stawili się Jędrzej Bienko i Szymon Bienko, na gospodarstwie zamieszkali, bracia zmarłego. Zmarły – mąż wdowy Agnieszki z Izydorów, pierwszego ślubu Zimiankową? Bieńkową, Antoniego Bieńka i Apolonii z Dudzików syn, na komornem zamieszkały w domu Dąbrówka 8.
Andrzej Bieńko, 1866, akt śl. 28, i Rozalia Ciołkiewicz, Jazgarzew, rodzice M. Szymon i Małgorzata Bazuk.
Katarzyna Bieńko, 1819, akt zg 12, córka Kazimierza i Katarzyny???, Piaseczno ASC, lat 20, Dąbrówka, w służbie.
Szymon i Małgorzata Kotowicz
…..Franciszek Bieńko, 1813, akt ur 3, Piaseczno, Dąbrówka. Ojciec lat 40.
…..Józef, Wojciech Bieńko, 1809, akt ur 89, syn Szymona i Małgorzaty raczej Kotowicz, Piaseczno, Dąbrówka 13. Szymon lat 40, gospodarz,
…..Kazimierz Bieńko, 1818, akt ur 32, syn Szymona i Małgorzaty Buzak, Piaseczno, Dąbrówka 6. Szymon lat 50. ?
Walenty i Marianna Bieńko.
…..Bonifacy Dyłka, 1811, akt ur 57, Piaseczno, Dąbrówka..
…..Julianna Dyłka., 1814, akt ur 34, Piaseczno, Dąbrówka. Mar – lat 36..
…..Zofia Dyłka, 1816, akt ur 111, Piaseczno, Dąbrówka. Mar – lat 30..
…..Apolonia Dyłka., 1819, akt ur 18, Piaseczno, Dąbrówka..
…..Tekla Dyłka, 1820, akt ur 104, Piaseczno, Dąbrówka. Lat – 40..
Agnieszka Bieńko, 1911, akt śl 17 + Wit Turobiński (wdowiec, 40 lat na gosp w Dąbrówce). Ona włościanka, wdowa po Bieńku, lat 4, córka Izydora i Anastazji Majewskich.
Mateusz Bieńko i Rozalia Zielińska
…..Andrzej Bieńko(ur ok 1839 Piotrkow, akt zg 421, 1905, Żyrardów, Teklinów, pozostawił Mariannę) + Marianna Sicinska
……….Franciszek Bieńko, 25 l, ur Pietrokow + Kazimiera Komorowska (akt śl 81, 1896, Żyrardów, Teklinów)
……………..Władysław Bieńko, akt ur 503, 1902, (30 l i 28 l).

Kontakt – k.binka@uw.edu.pl

Szanowni Państwo – Jeśli Państwo posiadają jakieś stare fotografie i byliby w stanie je udostępnić (w formie cyfrowej) byłbym bardzo wdzięczny. Podobieństwo niektórych, nieraz bardzo odległych członków rodziny, jest niezwykłe. Również – jeśli znane są Państwu jakieś fakty z historii rodziny – prosiłbym o sprostowania lub uzupełnienia.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Bińka

Też – nazwisko DERESZEWSKI    i   nazwisko  STEFAŃSKI – dereszewski.waw.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

three × one =