Bieńki w Iwowem w parafii latowickiej i w sąsiedztwie.

Jak wspomniano, nazwisko Bieńko, będące wyjściową formą dla występujących w Warszawie nazwisk Bieńka, Bińka, Binka, Bińke, Binke ma dwa wyraźne centra współczesnego występowania. Jedno, w okolicach Latowicza i Garwolina drugie, w okolicach Niska i Stalowej Woli nad Sanem. Warszawa, również – ale dla wszystkich nazwisk jest miastem migracyjnym. Trudno jest stwierdzić, które miejsce z tych dwóch jest pierwotne. Obszar Niska, o ubogich glebach i gospodarce leśnej był w wiekach ubiegłych obszarem migracyjnym. Ale również był terenem, gdzie migrowała ludność do Puszczy Niskowskiej z obszaru Mazowsza. Sama forma nazwiska chyba wskazuje na obszar płd wschodu, gdzie końcówka – ko jest rozpowszechniona. Np nasze mazowieckie nazwisko Bańka tam przybiera postać Bańko.

Źródłem Bieńków/Bińków w Warszawie i okolicach są przede wszystkim okolice Latowicza (Iwowe) – w nikłym tylko stopniu są tu notowani migranci z regionu Niska.

Latowicz, będący siedzibą parafii położony jest na południowo wschodnim Mazowszu nad Świdrem, w pobliżu Parysowa. Jest osadą, której historia sięga XIII wieku. W średniowieczu jest na Mazowszu istotnym ośrodkiem miejskim, otrzymując w 1420 roku prawa miejskie. Rozkwit Latowicza przypada na XVI i pierwszą połowę XVII wieku.Utracił je w okresie zaborów w 1869 roku. Spowodowane to było także dużymi zniszczeniami w okresie potopu szwedzkiego, złym zarządzaniem oraz uczestnictwem mieszkańców w powstaniu styczniowym. Dziś jest urokliwym ale sennym miasteczkiem.

  

Dzieci z Latowicza, 2019 rok..

Nazwisko Bieńko w parafii latowickiej przybiera nieraz różną formę zapisu. Forma Bieniak w zasadzie jest rzadka w parafii Latowicz – przykład – świadek Walenty Bieniak 1775 i Katarzyna Bieniak ur 1869. Ten pierwszy to zapewne Walenty Bieńko – często świadkujący, Katarzyna powinna po ojcu też przyjąć nazwisko Bieńko niewątpliwie. Inny przykład z Budzisk k. Latowicza – matka zmarłej Franciszki Mućko (zg 1859), córki Franciszka i Marianny Bieniak. Z powodu obecności w tej wsi nazwisk Bieniewski\Bieniawski nie jest wykluczone, że jest to jakaś forma zapisu metrykalnego. Forma Bieniak była znana, sądząc z nazwisk współczesnych, przede wszystkim w okolicach Mińska Mazowieckiego, Węgrowa i Sokołowa (dziś 550 osób) i być może na tamtym obszarze pochodzi ono także od nazwiska Bieńko. Również w danych z Prażmowa wykazanych poniżej jedno z dzieci rodziców Bieńko zostało zapisane jako Bieniak. Inne przykłady wariacji zapisu metrykalnego. Nazwisko córki rodziców Bieńko z Iwowego zapisane jest jako Ewa Bańka (1819). Również w Iwowem nazwisko Bieńko bywało zapisywane jako Bieniek/Bieniak w aktach urodzin (Katarzyna Bieniak, 1869, Helena Bieniek, 1783, Janusz Bieniek 1809, Janusz Bieniek>, Marianna Bieniek 1809, Rozalia Bieniek 1845, Róża Bieniek 1784) i licznie (15 razy) w aktach ślubów. Praktycznie wszystkie te daty (Bieniek) wywodzą się niewątpliwie z nazwiska Bieńko z Iwowego, skąd zresztą są podawane. Niewątpliwy Bieńko z Iwowego zapisany jest jako Piotr Bienicki (1872). Inne formy obecne w parafii Latowicz – w zasadzie w dwóch pobliskich Iwowemu wsiach – Dębe i Budziska, moim zdaniem formujące jedną grupę rodzinną – najprawdopodobniej wywodzącą się z nazwiska Bieńko, także sądząc z następstwa dat w porównaniu z Iwowem. Są to nazwiska Bieniewski, Bieniawski, Bieniarski i jedyne notowania Bienśawski i Bienioski. Dwa pierwsze są wcześniej notowane niż nazwisko >Bieniarski i przeplatają się w ciągach. Bieniarski jest zapisem młodszym i zapewne pochodnym – zresztą też występującym w ciągach Bieniewski/Bieniawski. Nazwisko Bieniawski – współczesne centrum k. Mińska Mazowieckiego. Ale daty, z dostępnych na razie, najstarsze z Dębego k. Latowicza – Mikołaj, 1798. I też z parafii latowickiej są to starsze daty XIX – wieczne niż te, dość liczne, również XIX – wieczne z parafii Kuflew k. Mińska (migracja na ten obszar?). Nazwisko Bieniewski, dziś rozrzucone (też koło Mińska) w całej Polsce, notowane w parafii latowickiej jest najwcześniej w 1794 roku. Nazwisk z Dębęgo i Budzisk nie udało mi się jeszcze zakotwiczyć w tych z Iwowego. Kandydatem łącznikowym jest 18-o letni Jan Bieńko z Iwowego urodzony w 1776 z Wojciecha i Marianny.

Przykłady tych ciagów:
Grzegorz i Karolina Wielgopolanin <
….Franciszek Bieniarski i Ewa Piekarz (Mroczek), (akt śl 29, 1858, Dębe)
……….Stanisław Bieniarski, 1860, akt ur 91, Latowicz, Budziska.
……….Józefa Bieniarski,1864, akt ur 163, Latowicz, Budziska k. Redzyńskiego, zm Ewa Piekarz.
……….Marianna Bieniarski, 1864 akt ur 162, Latowicz, Budziska, zm Ewa Piekarz.
Mateusz (-1838?, akt zg 56, Dębe, lat 27) i Marianna Pawłowska
….Józef Bieniarski, 1846, akt zg 143, Latowicz, Dębe, lat 9.
….Franciszka Bieniarska, 1854, akt zg 284, Latowicz, Dębe, lat 18.
Grzegorz i Karolina Zawłocka (-1831, akt zg 246, Latowicz, Dębe)
….Franciszek Bieniawski, 1825, akt ur 149,Latowicz, Dębe, G (24) i K (30) + Scholastyka Wielgopolanin (1852, akt śl., 29 lat., Dębe, matka Karolina Zawłudka).
……….Marianna Bieniarska, 1856, akt zg 149, Latowicz, Dębe, lat 2 (Fr – k, Scholastyka Polan).
….Marianna Bieniawski, 1829, akt ur 24,Latowicz, Dębe, G (24) i K Zaborska (30).
Scholastyka Bieniarska v. Polanin, 1856, akt zg 130, Latowicz, Dębe, lat 20, żona Franciszka. Córka Szymona i Franciszki.
Mateusz i Marianna Dekarczyk
….Franciszka Bieniawski, 1834, akt ur 154, Latowicz, Dębe, M(27) i M (20).
….Józef Bieniawski, 1837, akt ur 51, Latowicz, Dębe, M (28) i Mar (24).
Jan i Justyna Jesień
….Stefan Bieniewski, 19.12.1794, akt ur 5989, Latowicz, Budziska.
….Marcella Bienioski, 12.11.1797, akt ur 6499, Latowicz, Dębe.
Jan Bieniawski i Tekla Cubkowa, Latowicz, Dębe, 26.11.1797, akt śl 1489, wdowa, wdowiec.
(Jan i Tekla Mucha)
….Mikołaj Bieniawski,1798 akt ur 6625, Latowicz, Dębe.
….Tomasz Bieniewski, 1799 akt ur 6845, Latowicz, Dębe.
Mateusz Bieniewski i Marianna Dekarczyk, Latowicz, Dębe (1832, akt śl 49).
Grzegorz Bieniawski + Jadwiga Mucha(akt śl 33, 1835, Latowicz, Budziska).
Grzegorz Bieniawski + Anastazja Uścieńska< (Belka– 1838), Latowicz, Budzisk, (akt śl 35, 1840).
….Piotr Bieniawski, 1835, akt ur 103, Latowicz, Dębe, G (36) i A (35). 1836, akt zg 150, Latowicz, Dębe, lat 1.
….Anna Bieniawski, 1837 akt ur 160, Latowicz, Waliska, G(36) i A (35). Anna Bieniarska,.akt zg 121, 1848, Latowicz, Budziska, lat 12, (Julianna Belkowska).
Grzegorz Bienśawski, 1854, akt zg, Latowicz, Dębe, lat 49. Wdowiec.
Antoni i Franciszka Bachańska
…Jan Bieniawski i Weronika Dziubacka, 1860, akt śl 53,  Latowicz.

Najstarsze ślady Bieńków w Iwowem, parafii latowickiej zanotowane zostały w metrykach parafii Parysów (metryki z Latowicza sięgają tylko polowy XVIII w.). Odnotowany jest tam w 1686 roku ślub Jakuba Bieńko z Iwowego i Zofii Łubian z Choin k. Parysowa. W Choinach zanotowano od 1666 roku liczną populację członków rodziny Łubian i tam jest niewątpliwie centrum występowania nazwiska.. Co ciekawe – większość  zanotowanych to kobiety.  Jednak Zofia urodziła się raczej na pewno przed tą datą – aktu nie znalazłem. Prawdopodobnie rodzina Łubian pojawia się w Choinach tuż przed 1665 rokiem (świadek Piotr Łubian), gdyż przed tą datą nazwisko nie jest w parafii notowane.   Jakub prawdopodobnie zainteresował się Zofią nieprzypadkowo. Najstarsze notowania Bieńków w tym rejonie (ok 8 – 12 km na SWW od Parysowa, chociaż w innej parafii) zanotowano w  Miętne i Rębkowie (Woli Rębkowskiej k. Garwolina). W Miętnem  w 1611 r. zanotowano narodziny Walentego Bieńko (syna Franciszka i Małgorzaty) oraz w 1612 r. w odległym o 1 km Rębkowie (lub Woli Rębowskiej – 4 km) Anny Bieńko, córki Stanisława i Ewy. Potem nazwisko to do końca XVIII wieku nie jest w tych wsiach (jak też parafii Garwolin) notowane – rodziny pewnie się gdzieś przenoszą – najprawdopodobniej bliżej Parysowa. Być może tu należy szukać początków rodziny Bieńko. W parafii Parysów i w nim funkcjonują również od lat 60 – tych XVII w. do początkowych lat XVIII w. liczne rodziny Bieńków. Najstarsza w latach 60 – tych i 70 – tych zanotowana jest w Kalonce (Michał i Marianna). Rodziny funkcjonują tam też później w latach 80 – tych (Stanisław i Katarzyna, Jan i Marianna, Bartłomiej i Marianna (ci też w latach 90 – tych) i Walenty i Katarzyna (początek XVIII w.). Co więcej od lat 60 – tych do końca wieku nazwisko Bieńko notowane też jest w pobliskich – Woli Sufczyńskiej (6 km – najstarsza data), Kołbieli, Lubicach, Gocławie i Gadce (sąsiednia parafia). Są oni niewątpliwie powiązani z tymi z Kalonki, czy też generalnie tymi z parafii Parysów, ale znikają z metryk w XVIII w ((od 1667 do 1804 nie ma tam innych urodzeń w parafii – zgony nie były indeksowane. Pojawiają się ponownie w 1804 roku). Przykłady tych ciągów rodzinnych są podane na dole strony. Z rozkładu dat urodzin wynika, że z Kalonki (być może też z okolic Kołbieli, Miętnego i Rębkowa) rodziny Bieńko rozeszły się głównie do Parysowa (Józef i Krystyna – od 80 – tych do początku XVIII w, Andrzej i Małgorzata – 90 – te, i pozostałe notowane są na początku XVIII w – Józef i Marianna, Józef i Agnieszka, Józef i Marcjanna, Jan i Krystyna. W Grzebowilku trwa też rodzina Bieńko w latach 80 – tych (Stanisław i Marianna), W Woli Starogrodzkiej – Walenty i Marianna – lata 90 – te, Walenty i Zofia – przełom wieku, Walenty i Marianna – przełom wieku i początek XVIII w. i Wojciech i Marianna – początek XVIII w. W innych miejscowościach notowane są z kolei śluby Pań Bieńko. Stąd uważam, że ślub Jakuba Bieńko z Iwowego w 1686 roku był wynikiem niejako odwiedzin rodziny i zapoznania tam panny. Tym bardziej, że Iwowe było odległe od Parysowa zaledwie 12 km.
Zapewne potomkami dzieci Jakuba i Zofii w Iwowem (ślub 1686) są notowani w Iwowem, w parafii latowickiej – Andrzej (1699 – 1769), Walenty (1713 – 1773), Józef (1707 – 1773). Daty urodzin tych Bieńków są przybliżone i wynikają z wieku podanego do aktu zgonu przez osoby trzecie. Nieraz mogą odbiegać od rzeczywistości nawet o 10 lat. Są one możliwe do zaakceptowania. Córką Józefa (zostałby ojcem w wieku 49 lat) mogła być Agnieszka (pół roku), zmarła w 1756 roku, gdyż innych Józefów do 1809 (akty zgonu) w tym czasie w Iwowem nie było. Inna Agnieszka zm. w 1825 jako Tomaska w wieku 76 lat (zatem ur. ok. 1749 roku) jest żoną nieznanego Nidka i ma z nim syna Łukasza, ur. ok 1783 roku. Wit (1739 – 1789), Piotr (ok 1741 – raczej 1796, chociaż wiek podawany przy zgonie – 50 lat – lekko kłóci się z jego datą ślubu – jednak świadkowie przy pisaniu aktu podają bardzo orientacyjny wiek) i Magdalena są najprawdopodobniej następnym pokoleniem. Chociaż teoretycznie jest możliwe, że oni, jak też inni (ci trochę bardziej prawdopodobnie) z aktów ślubnych poniżej są już drugim po tej trójce pokoleniem. W 1773 jako świadek w jednym z aktów pojawia się też Adam Bieńko, pewnie brat Piotra i Wita i pozostałych zstępnych Andrzeja, Walentego i Józefa. Przedstawiciele rodziny mieli swoje gospodarstwa, a po podziale Iwowego i Lalin w XIX w na kolonie zostali kolonistami. Dwie rodziny do dziś mieszkają w Iwowem.

iwowe czwarty z lewej za-ca naczelnika Jakub Bieńko

Jakub Bieńko, syn Piotra, wnuk Stanisława, mieszkaniec Iwowego, drugi od prawej.

Joanna Bieńko Iwowe 21 lat w 2012 szkola podst Iwowe kl 1997 - 2003

Joanna Bieńko, urodzona w Iwowem.

Starsze daty wkraczające w pierwszą połowę XVIII wieku – Marianna (1717 – 1767) – pewnie siostra lub żona AWJ oraz Laurenty Bieńko – 1741 – 1767, pewnie pierwsze pokolenie po AWJ. Inna leciwa data – Marianna Bieńkowa – ok 1705 – 1775, Iwowe i Marianna – ur ok. 1723 – zg 1789, 66 lat, Oleksianka.

Stanisław Bieńko, syn Franciszka, wnuk Pawła

Stanisław Bieńko, syn Franciszka, wnuk Pawła, mieszkaniec Iwowego.

domy

DSCN1879 Iwowe dom po Michale Stanisławie Zygmuncie Bieńko

Iwowe – dwa zachowane, niezamieszkałe domy Bieńków z dwóch gałęzi rodzinnych do dziś zamieszkujących Iwowe (zstępnych po Franciszku Bieńko – ur. 1881 i zstępnych po Michale Bieńko ur. 1884).

Jedna ze starszych dat, co wymaga wyjaśnienia, dotyczy Katarzyny Bieńko zmarłej w Iwowem w 1757, 1758, akt 15, 25, podany jest wiek 100, pewnie orientacyjny, ale pewnie musiała to być osoba leciwa.
Drzewo genealogiczne Wita Bieńko skonstruowane przez Pana Kazimierza Sabaka zamieszczone jest w internecie – ale nie jest to gałąź warszawska. Wniosłem jedynie do niego niewielkie uzupełnienia.

Walenty występuje często jako świadek w innych aktach z parafi Latowicz:
1755, Leszek Marczak i Katarzyna Świeczonka, (Latowicz, Strachomin), świadek Bieniak Walenty i Midek Jan..
1760, Szymon Świeczka i Antonina Wiechetek, Redzyńskie, Strachomin, świadek Walenty Bieńko (Iwowe) i Dzięcioł Marcin (Strachomin).
1760, Piotr Reda i Dorota Świeczszczanka, (Strachomin, Latowicz), świadek Walenty Bieńko (Iwowe) i Dzięcioł Jakub (Latowicz).
1763, Jakub Okrzeja i Antonina Pęskówna, (Laliny, Iwowe), świadek Walenty Bieńko (Iwowe), inni świadkowie z Iwowego.
1764, Maciej Kosut i Agata Nalewayczanka (Iwowe, Strachocin), świadek Walenty Bieńko i trzej inni świadkowie.
1765, Marcin Bieńko i Małgorzata Skorupianka, (Iwowe), świadek Walenty Bieńko.
1768, Grzegorz Rogala i Katarzyna Sztynczanka, (Iwowe), Walenty Bieńko.
1768, Piotr Sabak i Magdalena Bieńkówna, (Laliny, Iwowe), świadek Walenty Bieńko.
1769, Kazimierz Markosik (?) i Krystyna Skorupianka, (Iwowe), świadek Walenty Bieńko.
Jako świadek, ale na ślubach Bieńków pojawia się Walenty Bieńko w 1768 i 1765.

016

Zapis metrykalny ślubu Piotra Bieńko z Iwowego i Salomei Cygan z Transboru.  11.2.1759 rok. Świadkowie – Tomasz Świeczka i Piotr Kosut.

Najstarsi przedstawiciele Bieńków z Iwowego Jakub Bieńko oraz Andrzej, Walenty i Józef – dali początek kilku liniom genealogicznym – bezpośrednio – lub być może jeszcze przez nieznane z imienia dzieci. Te linie niewątpliwie można powiązać z nimi, ale na razie ich następstwo nie zostało ustalone.. Pierwsza linia genealogiczna – Piotra i Salomei – ich syn Karol – migruje około 1809 roku do W-wy i daje początek Bieńkom warszawskim. Skrót KS – Kazimierz Sabak.

Pierwsza linia genealogiczna
PIOTR BIEŃKO (ur 1741, zm 28.3.1796, KS) i SALOMEA CYGANÓWNA (ur 1743, zm 3.1.1798. KS), 1759, akt śl 94, (Latowicz, Iwowe, Transbór)
Ich dzieci:
Ewa Bieńko, 1759, Iwowe.
Marianna Bieńko, 1762, Iwowe.
Benedykt Bieńko, 1765, Iwowe + 1792, akt śl 1224, Teresa Woytasikówna, (Latow., Iwowe) + 1796.5.21, akt śl. 1412, Katarzyna Sztynczyna (Pazura), (Latow., Iwowe). Wdowa, wdowiec, świadek Skorupa Michał.
…..Brygida Bieńko, 17.3.1793, Iwowe, akt ur 5658, (po Teresie).
…..Apolinary Bieńko, 22.7.1797, Iwowe, akt ur 6439.
…..Walenty Bieńko, 1800, akt ur 7059, akt zg 256, 1831, Iwowe, lat 34 + Julianna? Pazura (KS).
………. Paweł Bieńko 3.4.1826, akt ur 65, Iwowe (W27 J25) (akt zg 159, 1826, Iwowe, lat 4).
……….Marianna Bieńko 30.6.1829, Iwowe, akt ur 102, (W31, J28), (akt zg 241, 1831, lat 2,5 Iwowe.
…..Gertruda Bieńko, 15.11.1802, akt ur 0, Iwowe.
Fryderyk Bieńko, 1768, Iwowe.
Benedykt Bieńko ?, ok 1768, zg 1775, Iwowe, ojciec Piotr.
Agnieszka Bieńko, 1771, Iwowe.
Scholastyka Bieńko, 1774, Iwowe, zg 23.8.1825, akt 76, Iwowe + (1795, akt śl 1328?) Władysław Kępkowicz, Latow., Iwowe. Podobno 4-ch synów, 4 córki?
Wincenty Bieńko, 1777, Iwowe, 1777 Iwowe.
Karol Bieńko, 1778, Iwowe – zstępni w Warszawie po Karolu na odrębnej stronie.

333

15.11.1778. Akt narodzin Karola Bieńko, syna Piotra Bieńko i Salomei Cygan. Chrzestni – Antoni Nidkiewicz i Ewa Bojankowa.

Jeśli chodzi o nazwisko rodowe żony PiotraCygan – Pan Kazimierz Sabak pisze: W początkowym okresie rodziny Cygan występują w Borówku, Transborze i Wielgolesie (wokół Latowicza – KB), ale najstarszymi z tego rodu są Michał z 1690 roku zmarły w Lalinach, Wojciech z 1701 roku zmarły w Iwowem, Mikołaj z 1704 roku zmarły w Redzyńskiem oraz Antoni z 1707 roku zmarły w Chyżynach,,. Można z tego wyciągnąć wnioski, że w tych miejscowościach wcześniej również zamieszkiwały te rodziny, a więc występowały na tym terenie dość liczne i od dawna.

Samo nazwisko Cygan można wiązać z Cyganami, ale przybierali je nieraz Żydzi. Gdyby było pochodzenia cygańskiego to byłaby to bardzo stara migracja Cyganów, usuniętych z Niemiec edyktem z 1577 roku. Salomea Cyganówna pochodzi oczywiście z pobliskiego Transboru (wymienione miejscowości położone są koło Iwowego). Można z tego wyciągnąć wnioski, że w tych miejscowościach wcześniej również zamieszkiwały te rodziny, a więc występowały na tym terenie dość liczne i od dawna. Zdaniem seniora, zmarłego w tym roku 92 letniego Henryka Bińka, syna Józefa, w rodzinie, której miał duży ogląd zdarzała się w familii co pewien czas cygańska uroda.

Iwowe – (internet) W latach 1526-1795 wieś należała do starostwa latowickiego. W latach 1795-1809 była pod zaborem austriackim. Od 1809 w Księstwie Warszawskim, guberni warszawskiej. W latach 1870-1954 należała do gminy Iwowe, a w latach 1955-1972 do Gromadzkiej Rady Narodowej w Iwowem. Wieś wzmiankowano po raz pierwszy w 1525. W 1565 powierzchnia gruntów wynosiła 36 włók i 63 gospodarstwa. We wsi była karczma. W 1613 było w niej 46 domów. Podczas wojen szwedzkich wieś została spalona (pozostała jedynie karczma). W 1789 we wsi były 44 domy. W 1827 wieś liczyła 46 domów i 280 mieszkańców. W 1870 utworzono gminę Iwowe (istniała do 1975). W 1880 po pożarze wioski pozostało 40 domów. W 2 poł. XIX wieku powstała szkoła elementarna.Podczas II wojny światowej mieszkańcy wioski działali w AK. W dniach 24 i 25 lutego 1944 miała miejsce akcja odwetowa Niemców za próbę odbicia więźniów ze szkoły-więzienia w Latowiczu. W odwecie zamordowani zostali: Bronisław Kosut, Jan Kosut, Władysław Kosut, Kazimierz Ositek, Jan Pazura, Henryk Zaborowski, Jan Bieńko. Nazwa wsi odnosiła się do miejsca gdzie rosły wierzby iwy. Jest to tylko pierwszy człon nazwy, która pierwotnie brzmiała zapewne „Iwowe Bagno” lub „Iwowe Błota” i odnosił się do rozciągających w okolicy mokradeł, na których rosły wierzby.

Iwowe 1911
Iwowe w roku 1911
Mapa Heldensfelda 1801-1804
Mapa Heldensfelda 1801-1804

Transbór internet – Pierwsze wzmianki o wsi pojawiły się w 1516 r. pod nazwą „Trambiczbor”. W 1565 r. było tu 26 gospodarstw i karczma. W 1613 r. – 27 gospodarstw. Wieś została zniszczona podczas wojen szwedzkich i w 1660 r. było tylko 8 domów. Z 16 ½ włóki gruntów rolnych obsiano tylko 2 ½. W 1789 r. we wsi było 29 domów. W 1827 r. liczyła ona 43 domy i 273 mieszkańców. W połowie XIX w. po pożarze, wieś uległa rozproszeniu, powstały dzielnice: Milucin i Władymirskie. W 1880 r. Transbór liczył 74 domy i 450 mieszkańców, Milucin – 27 domów i 160 mieszkańców, Władymirskie – 20 domów i 120 mieszkańców. Etymologia – nazwa Transbór brzmiała niegdyś Trębyczbor (w 1540 r. zapisano Trąbyczbor, w 1565 r. – Trembiczbor, w 1569 r. – Trebiczboczku , w 1576 r. – Trebiczbor, w 1613 r. – Trembizbor, w 1660 r. – Trembiczbor, 1662 r. – Trębidzbor, a od 1765 r. zapisywano Transbór lub Tranzbor) i sugeruje, że w tym miejscu trzebiono czyli wycinano las.
Zabytki – kaplica pw. Św. Franciszka, murowana, z czerwonej cegły, wzniesiona w 1905 r. na miejscu karczmy, która spłonęła. Wewnątrz w barokowym ołtarzu obraz Św. Franciszek zdejmuj
ący ciało Chrystusa z krzyża.

Druga linia genealogiczna
……………………………………………..

1762, akt śl 182, KILIAN BIEŃKO i ZOFIA WOYTÓWNA, Latowicz, (Borówek, parafia Parysów).

………………………………………………………………………..

Trzecia linia genealogiczna
27.01.1765, akt śl 283, WIT BIEŃKO (ok. 1729 – 1789) i MARIANNA PIENIAKÓWNA (ur ok 1736 – 1816), (Latowicz, Iwowe).

,,27.01.1765 roku związek małżeński zawarli też: Marcin Bieńko z Małgorzatą Skorupa, Wit Bieńko z Marianną Pieniak i Krzysztof Kępkowicz z Rozalia Skorupa. Trzy śluby jednego dnia spokrewnionych Bieńków i Skorupianek (KS).,, Jak wykażę to później, krewny jednego z Kępkowiczów ożeniony z Scholastyką Bieńko (siostrą Karola Bieńko) jest najprawdopodobniej promotorem jego przenosin do Babic.
Dzieci:
Katarzyna Bieńko, ur 1766, zg 1773, Iwowe.
Klemens Bieńko, ur 1768, zg 1777, Iwowe.
Dominik Bieńko, ur 1771, zg 1773, Iwowe.
Jakub Bieńko, ur 1774, Iwowe + Pelagia Rogala (akt zg 110, 1843, lat 60).
…..Stanisław Bieńko, 20.11.1800, akt ur 7067 + Marianna Kosut z Iwowego, śl (KS), 1820, córka Marcina i Marianny Pęśko.
……….Anastazja Bieńko, 13.4.1823, Iwowe, akt ur 72 (S – 22, M – 20).
……….Jan Bieńko, 14.6.1826, akt ur 100, Iwowe, (S – 26, M – 24) + Józefa Kwiatka (Kwiatkowska, Kaniewska), (śl 13.5.1855, Iwowe, r. ż. – Jan Kwiatkowski i Katarzyna Dudzińska). KS – Józefa ur w Długokątach k. Skierniewic – 1819 – była wdową po Wojciechu Kaniewskim zm w Długokątach. Jej rodzice wraz z trojgiem dzieci przybyli z Rawszczyzny i zakupili w Lalinach i na Kresach dwie kolonie, akt zg 47, 1894, 68 lat, Pustelnik, Wólka Konstancja.
………………Rozalia Bieńko, 8.2.1856, Iwowe, (Ja 30, J – 29). Akt zg 31, 1865, Pustelnik, 9 l.
………………Józef Bieńko, 21.8.1859, akt ur 161 Iwowe, (Jan 35, Jó 32). Akt zg 27, 1862, Pustelnik, Wólka, 3 l.
………………Ewa Bieńko, 1863, akt ur 84, Pustelnik, Wólka Wybraniecka. Akt zg 57, 1899, Pustelnik, Goździówka, 40, l.
………………Marianna Bieńko 1867, akt ur 72, Wólka, akt zg 2 1869, 1 r 2 m, Ładzyń.
……….Martyna Bieńko, 16.1.1829, akt ur 11, Iwowe, (S 28, M 24) +1857.7.12, akt śl 20, Kacper Gac z Kienkówki (KS), Latowicz, Iwowe, r.m. – Grzegorz Gac i Franciszka Zadrożna.
……….Józefa Bieńko, 12.3.1833, akt ur 37, (St 30, Marianna Kusuła 30) + Michał Gac (KS) z Kienkówki, brat Kacpra, akt śl 2, 16.1.1860, Latowicz, Iwowe (Józefa Bieniek).
……….Wojciech Bieńko, 9.4.1837 ,akt ur 76, (37 30) (akt zg 12, 1838, 9 m., Iwowe).
……….Kazimierz Bieńko, 26.2.1842, Iwowe, akt ur 35, (S-42, M-32) + Karolina Kosut (27.1.1862, akt śl.5) Iwowe, r. żony Adam Kossuth i Helena Osuch).
………………Weronika Bieńko, 12.11.1862, akt ur 235, Iwowe, (21 23) – KS + 1883, Wojciech Szeląg z Łukówca, syn Ignacego i Marianny Parobczyk i założyli tam rodzinę. Ich syn Wiktor ożenił się w 1921 roku z Stanisławą Sabak z Iwowego (w Łukówcu ur-ło się im 3 dzieci i w Iwowem następne troje) KS.
…………………….Wiktor 1889
………………Teofil Bieńko, 15.11.1864, akt ur 262, Iwowe, (23 24) + KS – śl 1887, Katarzyna Kemkowicz,
…………………….Weronika Bieńko, 21.2.1890, akt ur 44, Iwowe, (25 24).
…………………….Aleksandra Bieńko, 9.11.1891, akt ur 236, Iwowe, (T 27 lat, K – 23) + 1911 Piotr Miernicki, 1889, z Wólki Różańskiej, syn Jana i Anny Więckowskiej.
………………Julianna Bieńko , 5.2.1867, Iwowe, akt ur 44, (Kaz – 26 Kar 27) + KS – 1887 Piotr Jaworski, 1863, z Wielgolasu, syn Franciszka i Elżbiety Górskiej. Ślub 15 lutego – tego samego dnia jak brata Teofila. 5 – o dzieci.
…………………….Marianna, 1889.
…………………….Helena, 1893.
…………………….Weronika Jaworska, 1896 + Mikołaj Batatujew ze Stanisk.
…………………….Józefa, 1901.
…………………….Bronisława, 1904.
………………Katarzyna Bieńko 2.11.1869 (Bieniak?) Iwowe (27, 27) + KS – śl 1893, Franciszek Wiechetek, 1873 z Oleksianki, syna Bernarda i Katarzyny Szanaiawskiej.
…………………….Stanisław, 1894 Iwowe.
…………………….Marianna, 1898 Iwowe.
…………………….Natalia, 1905 Iwowe.
………………Franciszek Bieńko, 20.9.1872, Iwowe, akt ur 160, (Kaz – 28, Kar –30).
………………Franciszka Bieńko, 5.10.1878, Iwowe, akt ur 162, (Kaz – 35, Kar –32) + KS – śl 1899, Franciszek Świątek, 1877, z Dąbrówki, syna Piotra i Katarzyny Maciejec.
…………………….Stefania, 1901, Iwowe.
………………Franciszka Bieńko, 5.10.1878, Iwowe, akt ur 162, (Kaz – 35, Kar –32) + KS – śl 1904, Ludwik Urbanek, 1881, z Kochan, syn Marcina i Agnieszki Rosa. W Iwowem mieli
…………………….Stanisław, 1905, Iwowe.
…………………….Bronisława, 1907, Iwowe.
…………………….Genowefa, 1912, Iwowe.
………………Paweł Bieńko, 9.1.1882, Iwowe, (Kaz39, Kar42).
…..Onufry Bieńko, 18.6.1802, Iwowe, akt ur 0 + Marianna Rogala, 1803, akt śl 12, 1841, Iwowe (Onufry Bieniek, M. Krzewska)– KS – wdowa po Kacprze Krzewskim z Latowicza, miała tam 5-o dzieci.
……….Marianna Bieńko, 15.8.1841, Iwowe, akt ur 116, (O – 40, M – 30) + Andrzej Wronowski, akt śl 59, 23.11.1859, Latowicz, Iwowe (Marianna Bieniek). On – KS – wdowiec po Wiktorii
………………Paulina, 1861.
………………Anastazja, 1863.
………………Jan, 1865.
………………Paulina, 1867.
………………Franciszek, 1869.
………………Paweł, 1875.
………………Rafał, 1877.
………………Wojciech, 1880.
………………Agnieszka, 1882
……….Kazimierz Bieńko, 8.2.1843, Iwowe, akt ur 21, (O – 42, M – 38).
……….Franciszek Bieńko, 4.3.1845, Iwowe, akt ur 56, (O – 40, M – 37).
……….Urban Bieńko, 24.5.1847, Iwowe, akt ur 70, (46 45) + akt śl 8, 1869 Siennica/Siennica, Jadwiga Jar.
…..Łukasz Bieńko, 13.10.1805, Iwowe, akt ur 0.
…..Janusz Bieniek, 18.8.1809, Iwowe.
…..Grzegorz, Kazimierz Bieńko, 8.3.1817, akt ur 51, (J– 4, P–35) + Marianna, Katarzyna Kosut z Iwowego (1817 – KS – córka Feliksa i Scholastyki Świeczka. Akt śl 1, 14.1.1838, Latowicz, Iwowe (Grzegorz Bieniek, Marcela Kosut).
……….Marianna Bieńko, 22.6.1839, Iwowe, akt ur 107, (G-21, M-20) + Błażej Oszkiel, akt śl 29, 22.111857, Latowicz, Iwowe, (Marianna Bieniek) – KS – syn Rocha i .Justyny Kosut. KS – 6-o dzieci, 4 założyło rodziny.
………………Florentyna, 1859.
………………Jan, 10.12.1861 – 18.12.1861, Iwowe.
………………Jan, 1863.
………………Zofia, 1865 – 1884, Iwowe.
………………Katarzyna, 1867, Iwowe.
………………Weronika, 1869.
……….Katarzyna Bieńko, 21.1.1840, Iwowe, akt ur 194, (G-26, M-28) + 28.1.1861, akt śl 5, Walenty Gajowniczek + Kat. Bieńko (Latow., Strachomin), syn Pawła Gajowniczek i Ter. Świątek.
……….Elżbieta Bieńko, 29.6.1843, Iwowe, akt ur 87, (G – 27, M – 27) + ? 24.2.1862, akt śl 28, Jan Śluzek, Latow., Chyżyny, r. Jan Sluzek i Ludwika Świątek. Ż Marianna?
………………Katarzyna, 1863 Chyżyny.
………………Stanisław, 1865 Chyżyny.
………………Marianna, 1868 Chyżyny.
………………Tomasz,.1869 Chyżyny.
………………Franciszka,1871 Chyżyny.
………………Ignacy, 1875 Chyżyny.
……….Rozalia Bieńko, Bieniek, 3.9.1845, akt ur 180, Iwowe, akt zg 144, 2 m, Iwowe) (Gołędowska?) 28, 28.
……….Paweł Bieńko, 30.6.1847, Iwowe, akt ur 90, (GM 30, 30) + KS – śl 1871 Marianna Reda z Wężyczyna, córka Piotra i Agnieszki Świątek.
………………Piotr Bieńko, 1872, (Bienicki, Pa-28, Ma-18) + śl 1896, Teofila Gielo z Iwowego 1873, córka Piotra i Katarzyny Rogala (KS) – 7-o dzieci.
…………………….Wacław Bieńko, 20.8.1897, akt ur 179, Iwowe (24 23).
…………………….Wiktor Bieńko, 18.2.1900, akt ur 63, Iwowe (27 25) + KS – śl 1930 Feliksa Świątek , 1908, córka Tomasza i Katarzyny Duszczyk 4 – o dzieci.
…………………………………….Jadwiga Bieńko, 1930.
…………………………………….Krystyna Bieńko, 1931 + 1956, Marian Skorupa, 1923 syn Piotra i Marianny Dżbik (KS). W Iwowem 5 –o dzieci
……………………………………………..Waldemar, 1957
……………………………………………..Jadwiga, 1958, Iwowe.
……………………………………………..Barbara, 1960, Iwowe.
……………………………………………..Grzegorz, 1963, Iwowe.
……………………………………………..Maria 1969, Iwowe.
…………………………………….Marian, Edward Bieńko, 1939.
…………………………………….Henryk, Adam Bieńko, 1950 + Urszula Reda, 1957, w Iwowem 4-o dzieci, w tym:
……………………………………………..Mariusz, Adam Bieńko, 1978, Iwowe.
……………………………………………..Aneta Bieńko + Sławomir Sabak, syna Stanisława i Stanisławy Zadrożnej, śl 2001, (KS).
……………………………………………..Renata Bieńko, 1984, Iwowe.
……………………………………………..Marlena Bieńko, 1985, Iwowe.
…………………….Stanisław Bieńko, 20.2.1902, akt ur 67, (Pi 22 Te 27) zdję + KS śl 1938, Marianna Łukaszek, 1920, z Iwowego, córka Michała i Heleny Rogowskiej. W Iwowem 5-o dzieci
…………………………………….Teresa, Krystyna Bieńko, 1939, Iwowe.
…………………………………….Jan, Józef Bieńko, 1940, Iwowe.
…………………………………….Marian, Mieczysław Bieńko, 1943, Iwowe.
…………………………………….Teresa Zofia Bieńko, 1944 Iwowe + 1967 Eugeniusz Pazura, z Iwowego i tu mieli
…………………………………………….Elżbieta
…………………………………………….Hanna
…………………………………………….Krzysztof
…………………………………….Władysław, Kazimierz Bieńko, 1948.
…………………….Stefania Bieńko, 26.12.1903, akt ur 287, Iwowe (30 28) + KS – śl 1924, Stanisław Wiechetek, 1902, z Lalin, syn Piotra i Katarzyny Szczepańczyk.W Lalinach 4-o dzieci – KS:
…………………………………….Władysław, Jan 1925, Laliny.
…………………………………….Henryk, 1930.
…………………………………….Krystyna, Eleonora, 1936.
…………………………………….Józef, Marian, 1942.
…………………….Władysław Bieńko, 9.10.1906, akt ur 189, Iwowe, (34 32).
…………………….Weronika Bieńko, 3.10.1910, akt ur 213, Iwowe, (38 35).
…………………….Stanisław, 1915.
………………Walenty Bieńko, 11.2.1876, akt ur 26, Iwowe, (30 21).
………………Jan Bieńko, 5.6.1877, Iwowe, akt ur 91, (P – 30, M – 25).
………………Agnieszka Bieńko, 7.6.1878, akt ur 105, Iwowe, (P 32 lat, M – 27) + 1897, Jan Kowalski, 1873, (K.S.) z Redzyńskiego, syn Andrzeja i Franciszki Penszko. Mieli tam 7-odzieci. W tym
…………………….Bolesław, 1898.
…………………….Helena ,1902, Redzyńskie.
…………………….Bronisława, 1905, Redzyńskie.
…………………….Stefania, 1908, Redzyńskie.
…………………….Stanisław, 1911, Redzyńskie.
…………………….Władysława Kowalska, 1913 + Feliks Sabak z Lalin, córka i syn.
…………………….Zenobia Kowalska, 1916 + Stefan Prus z Redzyńskiego, 6-o dzieci.
……………..Marianna Bieńko, 26.1.1880, Iwowe, akt ur 28, (P-32, M-26).
……………..Franciszek Bieńko, 28.6.1881, Iwowe, akt ur 96, (P34, M 26)+ śl 1908, Marianna Skorupa, 1888 (KS), córka Macieja i Zuzanny Świeczka, w Iwowem 7-o dzieci, 6-o założyło rodziny.
……………………Otolia Bieńko, 1911 – (KS) + 1930, Wł. Świątek, 1899, z Iwowego, syn Tomasza i Katarzyny Duszczyk, 5-o dzieci
…………………………………….Jadwiga, 1930, Iwowe.
…………………………………….Stanisław, 1932 Iwowe.
…………………………………….Zofia, Irena, 1934 Iwowe.
…………………………………….Andrzej, Stanisław ,1940.
…………………………………….Henryk, Zdzisław, 1941, Iwowe.
……………………Zofia Bieńko,1913 – (KS) + KS 1939, Edward, Leszek z Ciechomina, 1913, syn Franciszka i Marianny Karasińskiej.
…………………….Wanda Bieńko, 1915 (KS) + KS 1935, Walenty Makowski, 1909, z Redzyńskiego, syn Piotra i Józefy Nieprzeckiej. W Iwowem 5-o dzieci
…………………………………….Helena, Albina, 1937, Iwowe.
…………………………………….Janina Alina, 1938, Iwowe.
…………………………………….Lucyna, Antonina, 1942, Iwowe.
…………………………………….Władysław, Makowski, 1945 + Halina Ositek, 4-o dzieci w Iwowem.
…………………………………….Danuta, Maria, 1950.
…………………….Bronisława Bieńko, 1917–1954 (KS) + Jan Sabak, 1921, z Dębego, syn Józefa i Heleny Pielasa.
…………………………………….Henryk ,1947.
…………………………………….Marianna, 1947, Iwowe.
…………………….Jan Bieńko 1920 – (KS).
…………………….Stefania, Kazimiera Bieńko, 1922 – 1978 (KS) + 1946, Kazimierz Sabak, 1920, z Lalin, syn Jana i Kazimiery Kałaska. 5-u synów.
…………………………………….Marian, 1947.
…………………………………….Stefan, Franciszek, 1949 .
…………………………………….Antoni ,1951.
…………………………………….Mirosław, Jerzy, 1953, Laliny.
…………………………………….Krzysztof, Michał,1961.
…………………….Stanisław Bieńko, 1926 – (KS) + 1950, Helena Sabak, 1924, siostra Kazimierza, w Iwowem, 4-o dzieci/span>
…………………………………….Marek Bieńko, 1951.
…………………………………….Zofia Bieńko, 1957.
…………………………………….Barbara Bieńko, 1958 + 1982, Adam Legat z Kątów Zdrojów, syn Kaz-rza i Henryki Świątek, 4-o dzieci.
…………………………………….Piotr Bieńko, 1964 + Dorota Duchno, w Iwowem 3-e dzieci.
…………………………………………….Kamil, 1987.
…………………………………………….Jakub, 1990.
…………………………………………….Joanna, 1990.
……………..Michał Bieńko 17.8.1884, Iwowe akt ur 142 (P39, M 28) + 1845 Alexandra Skorupa (K.S), 1894, córka Macieja i Zuzanny Świeczka, w Iwowem 8–o dzieci.
……………………Stanisław Bieńko, 1912 –1981 (KS) + Marianna Całka, (KS). W Iwowem 8 dzieci.
…………………………………….Leopold Bieńko, 1938, Iwowe.
…………………………………….Henryk Bieńko, 1940, Iwowe.
…………………………………….Tadeusz Bieńko, 1941, Iwowe.
…………………………………….Józef Bieńko, 31.7.1944, Iwowe.
…………………………………….Teresa Bieńko, 1948, Iwowe.
…………………………………….Kazimierz Bieńko,1952, Iwowe.

…………………………………….Zygmunt Bieńko, 1957 + 1985 Teresa Luty z Kresów, córka Jana i Leokd. Domańskiej. W Iwowem 3 synów
…………………………………………….Paweł ,1987.
…………………………………………….Piotr, 1988.
…………………………………………….Michał ,1989.
…………………..Marianna, 1914 Iwowe.
…………………..Helena Bieńko, 1915 – ? + 1937 Szymon Całka, 1911 (KS) z Ciechomina, syn Jana i Józefy Dymek.
…………………..Bolesław Bieńko, 1921, Iwowe.
…………………..Józef, Marian Bieńko, 1923, Iwowe.
…………………..Henryk Bieńko, 1925, Iwowe.
…………………..Henryka Bieńko, 1929, Iwowe – 1998 + 1950 Stefan Oszkiel 1925-1999 (KS) z Iwowego, syn Wiktora i Marianny Świątek. W Iwowem 7-o dzieci, 5-o założyło rodziny – KS.
…………………………………….Teresa, 1951.
…………………………………….Wiesława, 1952.
…………………………………….Maciej, 1955, Iwowe.
…………………………………….Zofia , 1956.
…………………………………….Grażyna, 1959, Iwowe – 1960.
…………………………………….Stanisław, 1962.
…………………………………….Elżbieta, 1967.
…………………..Ignacy, Henryk Bieńko, 1937, Iwowe.
……………..Weronika Bieńko, 12.2.1888, Iwowe, akt ur 47, (40 35) + KS 1908, Tomasz Szeląg z Latowicza, 1870, syn Grzegorza i Teofili Wardzyńskiej, wdowiec po Mariannie Wzorek. W Latowiczu czworo dzieci.
…………………..Jan, 1909 Latowicz.
…………………..Franciszek, 1913, Latowicz.
…………………..Zenobia, 1915, Latowicz.
…………………..Wanda, 1916, Latowicz.
……….Zofia Bieńko, 11.5.1850, akt ur 94, Iwowe, (35 34).

……….Zofia Bieńko, 15.5.1853, akt ur 73, Iwowe, (37 37) + KS 1872, Ludwik Rogowski z Budzisk, syn Adama i Barbary Całka. W Budziskach 12-o dzieci

……………..Katarzyna, 1873.
……………..Agnieszka, 1875, Budziska.
……………..Jan, 1878, Budziska.
……………..Małgorzata, 1880, Budziska.
……………..Franciszka, 1882, Budziska.
……………..Franciszek, 1885, Budziska.
……………..Wiktoria, 1886, Budziska.
……………..Wojciech, 1889.
……………..Michał, 1891, Budziska.
……………..Franciszek, 1893, Budziska.
……………..Helena, 1895.
……………..Marianna, 1897, Budziska.
…..Ignacy Bieńko 20.7.1822, akt ur 94 (J – 48, P- 36), (akt zg 26, 1827, lat 4,5, Iwowe).
Scholastyka Bieńko, ur 1777, Iwowe, ośmioro dzieci?
Grzegorz Bieńko (akt ur 3091, 1778, Iwowe) + Marianna Myszto (- zg 1817, akt 13, G-40, M-38). ??? Z dwóch Grzegorzy urodzonych w tym samym roku tego pożeniłem z Myszto gdyż w akcie zejścia Myszto jako świadek pojawia się 45 letni Jakub, jego brat a syn Wita.
…..Adalbertus Bieńko, 28.4.1801, akt ur 0, Iwowe.
…..Kazimierz Bieńko, 5.3.1808, akt ur 0, Iwowe (Miszto).
Tomasz Bieńko ur 1780, Iwowe, zg 8.5.1822, akt 49, Iwowe + Bertylda Dzięcioł z Iwowego, córka Fr. i Konstancji Bogusz, śl. (KS), 1810. Tomasz ma parobka Józefa Sawickiego. Bertylda po śmierci Tomasza wychodzi za mąż w 1824 roku za Pawła Sabaka i ma z nim w Iwowem 3 dzieci.
…..Jan, Walenty Bieńko, 5.7.1812, akt ur 92, Iwowe (T32, Bertylda Kraska 24) + Marianna Świeczka, z Iwowego, córka Tomasza i Zofii Sekta, akt śl 38, 14.2.1836, Latowicz, Iwowe (Jan Bieniek). Mają czworo dzieci – KS. W tym:
……….Katarzyna Bieńko, 1837 + śl 1853, Tomasz Świątek ze Strachomina, syn Augustyna i Agaty Gajowniczek, (KS) 5-o dzieci w Iwowem, w tym
……………..Franciszek, 1855.
……………..Magdalena, 1867, Iwowe.
……………..Feliks, 1872.
……………..Ignacy, 1875.
……………..Piotr 1877 – 1880.
……….Weronika Bieńko, 1840, Iwowe.
……….Klemens Bieńko, 1843, Iwowe.
……….Marianna Bieńko, 1845, Iwowe.
…..Darja, Krystyna Bieńko 24.10.1814, Iwowe (T 30 lat, B – 24)
…..Ewa, Wiktoria Bieńko 17.12.1816, Iwowe, (T- 36, B- 27) + Andrzej Wronowski, akt śl 45, 4.8.1839, Latowicz, Iwowe (Ewa Bieniek). Czworo dzieci w Iwowem.Po śmierci Ewy, Andrzej żeni się ponownie z Marianną Bieńko, córką Onufrego i Marianny Rogala. Mieli oni jeszcze 9 dzieci. (KS)
……….Franciszka, 1841, Iwowe.
……….Marianna, 1845, Iwowe.
……….Rozalia, 1848, Iwowe.
……….Katarzyna, 1851, Iwowe.
…..Ambroży, Mikołaj Bieńko 7.12.1819, Iwowe, akt ur 147, (T 36 lat, B – 30)+ Marianna Święch z Wielgolasu, córka Wincentego i Łucji Gałązka, wdowa po Pawle Zakrzewskim z Kamionki (Zakrzewska, Gałązka), akt śl 20, 16.2.1840, (Ambroży Bieniek).
……….Jadwiga Bieńko, 11.10.1842, Kamionka, akt ur 165, (A – 25, M – 30).
……….Szczepan Bieńko, 23.12.1844, akt ur 204, Kamionka (akt zg 78, 1848, lat 3 Kamionka).
……….Walenty Bieńko, ur 5.2.1848, Latowicz, Strachomin, (Marianna Zakrzewska).
…..Ambroży, Mikołaj Bieńko 7.12.1819 + Marianna Czmochowska z Latowicza, córka Piotra i Marianny, wdowa po Augustynie Krupa (Ćmoch, Krupa), akt śl 54, 27.11.1848, Kamionka (Ambroży Bieniek).
……….Ludwika Bieńko, 2.10.1849, akt ur 176, Kamionka, (A-30, M-24).
……….Marcin Bieńko, 9.2.1852, akt ur 188, Kamionka, (A –33, Marianna Ćmoch – 27).
Daniel Bienko, akt ur 3902, 1783, Iwowe.
…………………………………………………………………………………

Kolejna linia genealogiczna
MAGDALENA BIEŃKO (zgon przed 9.02.1772 – ślub Sabaka z Agnieszka Woytówna z Redzyńskiego) + śl 1768, Latowicz, PIOTR SABAK, Laliny – KS. Świadkiem jest Walenty Bieńko.Dzieci:
Marcella Sabak (1769 – 1817) + 1791 Tomasz Łodyga + 1815 Bartłomiej Pazura.
…………………………………………………………………………………

Kolejna linia genealogiczna

MARCIN BIEŃKO (ur 1746, zg 1796) i MAŁGORZATA SKORUPIANKA, 27.01.1765, akt śl. 282, (Iwowe), świadek Walenty Bieńko.
Jan, akt ur … 5.5.1766, akt zg 1766, 5 tyg.
Katarzyna, akt ur … 5.5.1766,
Petronela, akt ur … 29.5.1768,
…………………………………………………………………………………
Kolejna linia genealogiczna
ŁUKASZ BIEŃKO i TERESA KOSUTÓWNA, 1769, akt śl. 372, (Latowicz Iwowe). 
Franciszek Bieńko, ur 1770, Iwowe.
Andrzej Bieńko, ur 1772, Iwowe, zg 1772, 9 dni.
?Łukasz Bieńko, ur 1773, Iwowe, ojciec Łukasz.
Piotr Bieńko, ur 1773, Iwowe.
Dominik Bieńko, ur 1775, Iwowe + Anstazja Sabak (K.S).
…..Magdalena Bieńko, 12.7.1801, Iwowe (Dionizy!), zg. 1 rok (KS).
…..Hedwigia Bieńko, 21.2.1802, akt ur 0, Iwowe, zg 5 lat (KS).
Dominik Bieńko (akt zg 4, Iwowe, 1828, lat 42) i Teresa Wągrodzka (akt zg 83, 1845, lat 56, Iwowe, rodzice – Ignacy, Zofia).
…..Baltazar Bieńko, 10.1.1809, Iwowe, akt ur 0.
…..Łucja Bieńko, 14.12.1810, Iwowe, akt ur 0 (Łucja Marianna Bieńko 14 (12?).12.1810, Iwowe (D – 36, T – 24).
…..Marcella, Anastazja Bieńko, 6.1.1813, Iwowe, akt ur 2 (D – 38, Teresa Zagrodna –36)+Joachim Skorupa, akt śl 9, 3.2.1828, Latowicz, Iwowe (Marcela Bieniek).
…..Franciszka, Pelagia Bieńko, 30.9.1815, akt ur 137, Iwowe (D– 40, Teresa Ogrodnianka – 28).
…..Wincenty, Franciszek Bieńko, 22.1.1817, akt ur 21, Iwowe (38 30), 11.2.1819, akt zg 20, Iwowe.
…..Ewa, Łucja Bieńko, 20.12.1819, akt ur 158, Iwowe (D– 40, T – 26) – 1827, akt zg 14 (Bańka).
…..Helena, Kunegunda Bieńko, 1.3.1822, akt ur 38, Iwowe (D – 40, T – 30).
…..Marianna Bieniek, ur 1922, akt zg 78, 17.6.1923, 1 rok 4 m, Iwowe. Teresa Wędrówna. (D – 50)
W aktach urodzin dzieci Dominika i Teresy sądząc z podanych dat powinien Dominik urodzić się w kolejności w 1774, 1775, 1779, 1779, 1782 i w akcie zgonu w 1786. Stąd przyjąłem, że jest to syn Łukasza i Teresy Kosut ożeniony po raz drugi.
Łukasz Bieńko, ur 1778 Iwowe.
Helena Bieniek, ur 21.5.1783 Iwowe.
…………………………………………………………………………

Kolejna linia genealogiczna
AGNIESZKA BIEŃKO (ur. ok. 1749, akt zg. 106, 23.11.1825) i PIOTR NIEDEK
Łukasz Niedek 25.10.1783, akt ur 3947, Latowicz.
AGNIESZKA NIDEK (BIEŃKO) (ur. ok. 1749, akt zg. 106, 23.11.1825) wdowa i akt śl. 1417, 3.7.1796, Latowicz, i BARTŁOMIEJ TOMASKI, wdowiec.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kolejna linia genealogiczna
FRANCISZEK SKORUPSKI i KRYSTYNA BIEŃKÓWNA, 1769, akt śl. 370, (Latowicz).  
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kolejna linia genealogiczna
KRZYSZTOF BIEŃKO (ok?1753 – 1799.27.08, 40 lat bez podanej nazwy wsi, data w-g KS, nie znalazłem w zgonach, wiek zmarłego pewnie przybliżony)  i KRYSTYNA KOSUTÓWNA, 1773, akt śl. 497, (Latowicz, Iwowe), świadek Łukasz Bieńko.  
Hiacynt Bieńko, ur 1774, Iwowe.
Wincenty Bieńko ?, ur 1774, zgon 1775, akt zg 151,
Marianna Bieńko, ur 1776, Iwowe (KS) + Maciej Pazura, 1797, akt śl. 1464, (Latowicz), Laliny.  
Hiacynt Bieńko, ur 1779, Iwowe.
Ambroży Bieńko, ur 1780, Iwowe.
Rozalia Bieńko, Bieniek, akt ur 4110, 28.8.1784, Iwowe.
Bartłomiej Bieńko, ur 1787, Iwowe.
Benigna Bieńko, ur 1788, Iwowe.
Tomasz Bieńko, ur. 1794, zm. 1819, Iwowe. Zm. 1819, akt  95, Iwowe, parobek.
Barbara Bieńko, ur 1797, Iwowe.
…………………………………………………………………………………………………………………………

Kolejna linia genealogiczna
WOJCIECH BIEŃKO i MARIANNA KOSUTÓWNA, 1768, akt śl 347, (Latowicz Iwowe).  
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Kolejna linia genealogiczna
WOJCIECH BIEŃKO (wdowiec) i MARIANNA SABAKÓWNA, 1773, akt śl 515, (Latowicz, Iwowe Laliny), świadek – Wit Bieńko, Iwowe.
Adalbertus i Marianna to zapewne Wojciech i Marianny powyżej.
Anastazja Bieńko, ur 1768, Iwowe,1773, Iwowe,(pewnie po Koshutównie).
Justyna Bieńko, ur 1771, Iwowe, (pewnie po Koshutównie). 1773.12.27, Iwowe.
Justyna Bieńko?, ur ok 1771, zg 1773.06.13, ojciec Adalbert
Grzegorz Bieńko, akt ur 3062, 1778, Latowicz, Iwowe.
Leon Bieńko, ur 1775, Latowicz, Iwowe.
Jan Bieńko, 6.11.1776, akt ur 2845, Latowicz, Iwowe.
Janina Bieńko?, ur 1776, zg 1777.05.17, Iwowe, ojciec Adalbert.
Grzegorz Bieńko (akt ur 3062, 1778, Latowicz, Iwowe)+ Marianna Krawiec, (patrz powyżej Grzegorz Bieńko też z 1778 roku).
…..Paweł Bieńko, 26.1.1806, akt ur 0, Iwowe.
…..Janusz Bieńko, 6.8.1809, akt ur 0, Iwowe.
…..Franciszek, Eustachy Bieńko, 13.9.1811, Iwowe akt ur 216, (G – 36, E – 27) (Ewa Krawiec).
…..Szymon, Józef Bieńko, 21.3.1814, akt ur 41, Iwowe, (38 30).
…..Ewa Bieńko, ur 1780, Latowicz, Iwowe.zg 1881, Iwowe.
Elżbieta Bieńko, ur 1785, Latowicz, Iwowe. zg 1795, Iwowe, 3 lata ?.
Karol Bieńko, ur 1788, Latowicz, Iwowe.
Karolina Bieńko, ur ok. 1789, zg 1807, Iwowe.
Stanisław, Konstanty Bieńko, ur 1792, Iwowe.zg 1796, Iwowe, 2 lata?
………………………………………………………………………………………………………………………….

Kolejna linia genealogiczna
ADALBERTUS (WOJCIECH) BIEŃKO + PETRONELA KRAWIEC, akt śl 1046, 13.1.1788, Latowicz, Iwowe (zapis Wojciech Bieniek). 
XXX Zg 1794, akt 187.
Rozalia Bieńko, 26.8.1804, akt ur 0 Iwowe (Petronela Kawka ?).
Jan Bieńko, 27.12.1806, akt ur 0 Iwowe.
Marianna Bieńko, 8.12.1809, Iwowe, akt ur 0 + Mikołaj Skorupa, akt śl 7, 25.1.1835, Latowicz, Iwowe, (Marianna Bieniek).
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kolejna linia genealogiczna
MARCIN BIEŃKO i KATARZYNA KRAWCÓWNA, 1778, akt śl. 738, (Latowicz,  Iwowe).
Antonina Bieńko, ur 1790, Iwowe i ? Kazimierz Kosut (śl. 1807, K-27, A – 21, zg 18.3.1824, Iwowe) przyporządkowane tu gdyż jest to jedyna Antonina, nie pasuje wiek 21, powinno być 17.
…..Hieronim 1818, akt 29, K – 37
Kornelia Bieńko, ur 1786, Iwowe.
Urszula Bieńko, ur 1780, Iwowe.
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Kolejna linia genealogiczna
KRZYSZTOF PAZURA i AGATA BIEŃKÓWNA, 1792, akt śl. 1226, (Latowicz).  
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Kolejna linia genealogiczna
KILIAN PŁATEK (ur ok. 1770) i FRANCISZKA BIEŃKO (ur ok. 1777, zg 21.12.1820, akt 78, Oleksianka), 1792, akt śl.1234, (Latowicz).
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kolejna linia genealogiczna
LUDWIK SEKTA (?) i KATARZYNA BIEŃKÓWNA, 1783, akt śl. 905, (Latowicz).  
……………………………………………………………………………………………

Luźne daty z parafii latowickiej (nie zakotwiczone) – z XIX w.

FRANCISZEK ŁODYGA i AGNIESZKA BIEŃKO

Józefa, akt ur 67, 19.5.1824, Laliny
………………………………………………………………………………………………………………………………..

KILIAN BIEŃKO i FRANCISZKA SABAK
Julianna Bieniek + Walenty Sekta, akt śl 46, 1832, Latowicz, Iwowe.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Cyprian Bieńko, 1830, akt zg. 32,, Oleksiaka, kawaler, lat 30.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Piotr Bieńko + Marianna
…..Marianna Bieńko (Ćmochowska) + 1856.11.24, akt śl. 35, Klemens Wójcik, Kamionka, (r. m. Walenty i Bertolda Grzęda).
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Teofil Bieńko + Katarzyna Kępkowicz
…..Weronika Bieńko, 21.2.1890, akt ur 44, Iwowe, (25 24).
…..Aleksandra Bieńko, 9.11.1891, akt ur 236, Iwowe, (T 27 lat, K – 23).
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Jan Bieńko + Magdalena Trawińska
…..Antoni Bieńko + Zofia Dąbrowska (Cmochowska?) (śl 20.11.1850, Latowicz, rodzice żony Andrzej Dąbrowski i Katarzyna)
…..Anna Bieńko, 26.7.1852, Iwowe, akt ur 129, (21, 35).
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ambroży Bieńko + Agnieszka Rudzka
?…..Marianna Bieniek, 30.3.1809, Iwowe, (Agnieszka Przybysz?).
…..Paweł, Jan Bieńko, 26.1.1811, akt ur 85 Iwowe, ( A – 35, Ag – 24).
…..Rozalia, Petronella Bieńko<, 1.9.1813, akt ur 110, (Agnieszka Reda) (Am32, Ag 27).
Ambroży Bieńko + Marianna Zakrzewska (akt zg 18, 1848, lat 36, Strachomin).

…..Walenty Bieńko, 5.2.1848, Strachomin, akt ur 30, (28 36) (akt zg 27, 1848, 2 tyg, Strachomin).
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jan Bieńko + Marianna Świeczka
…..Karol Bieńko, (ur ok 1835, akt zg 1837, 2 lata i 3 mies, Iwowe).
…..Katarzyna Bieńko, 9.11.1837, akt ur 218 Iwowe (J-25 M-28) + Tomasz Świątek, akt śl 34, 21.11.1853, Latowicz, Strachomin (Katarzyna Bieniek).
…..Weronika Bieńko, 4.1.1840, akt ur 3, Iwowe (28 34).
…..Klemens Bieńko, 15.10.1843, akt ur 170, Iwowe, (J-34 M-40) (zgon 1 miesiąc).
…..Marianna Bieńko, 12.8.1845, akr ur 167, Iwowe, (J-35, M-33)(akt zg 51, lat 2, Iwowe, 1848).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Antoni Bieńko + Konstancja Jargusińska, (śl 31.1.1796, Latow., Starogród, św. – Sadowski Jan, Sątorek Maciej)
…..Tekla Bieńko, 7.9.1800, akt ur 6980, Starogród.
…..Łucja Bieńko, 30.11.1802, Starogród, akt ur 0.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

??+ Anastazja Bieńko
…..Marianna Bieńko, 15.12.1848, akt ur 193, Iwowe.
…..Stanisław, Kostka Bieńko, 9.6.1851, akt ur 209, miejsce? (Ana 29).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Laurenty (Wawrzyniec) Bieńko + Franciszka Błażejak

…..Michał Bieńko, 27.9.1800, akt ur 7113, Latowicz.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

?? Aleksandra Bieńko (18 l)
…..Piotr Bieńko, 30.3.1910, akt ur 2452, Iwowe.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Miejsca w pewnym oddaleniu od Latowicza
Ludwik Bieńko i Józefa
…..Bieńko Helena, 1903, akt ur 277, Łaskarzew, Przyłęk.
…..Bieńko Marianna, 1906, akt ur 75, Łaskarzew, Przyłęk.
Józef Bieńko i Krystyna
…..Wawrzyniec Bieńko, 1894, akt zg 5, Łaskarzew, Przyłęk.
Józef Bieńko i Józefa
…..Bieńko Marianna, 1906, akt ur 245, Łaskarzew, Przyłęk.
…..Bieńko Stanisław, 1906, akt ur 68, Łaskarzew, Przyłęk.
Onufry Bieńko i Kazimiera
…..Stanisław Bieńko, akt zg 1891, akt zg 3, Łaskarzew, Przyłęk.
…..Szczepan Bieńko, 1898, akt zg, Łaskarzew, Przyłęk.
…..Antoni Bieńko, 1907, akt ur 88, Łaskarzew, Przyłęk.
…..Władysław Bieńko, 1904, akt ur 146, Łaskarzew, Przyłęk.
Ewa Bieńko, 1910, akt zg 39,Łaskarzew, Przyłęk.
Józef Bieńko i Marianna
…..Jan Bieńko,1898, akt zg 83, Łaskarzew, Przyłęk.
Andrzej Bieńko i Krystyna
…..Józefa Bieńko,1890, akt zg 188, Łaskarzew, Przyłęk.
Walenty Bieńko i Marianna
…..Julianna Bieńko,1910, akt zg 31,Łaskarzew, Uścieniec.
Stanisław Bieńko i Józefa
…..Bienko Antoni, 1897, akt zg 80, Łaskarzew, Uścieniec.
…..Bieńko Jan, 1901, akt ur 80, Łaskarzew, Uścieniec.
…..Bieńko Stanisław, 1903, akt ur 194, Łaskarzew, Uścieniec
…..Bieńko Onufry, 1902, akt zg 12, Łaskarzew, Uścieniec.
Stanisław Bieńko i Rozalia
…..Zofia Bienko,1906, akt ur 282, Łaskarzew, Uścieniec.
Franciszek Bieńko i Brygida
…..Wojciech Bieńko, 1898, akt zg 45, Łaskarzew, Uścieniec.
Władysław Bieńko + Józefa Rogala
,,Dziadek,, ur Parysów, 1924
…..Marianna,
…..Stanisława,
…..Aleksandra,
…..Paweł.
Franciszek Bieńko i Karolina Łukasik
…..Jan Bieńko + Karolina Majek, śl. 1892, akt 52. Żelechów. Jan zamieszkuje Żelechów, urodzony w Pr….lenko?
Paweł Jędrych i Agata Bieńko
…..Stanisława Jędrych, 1890, akt ur 255.

Jan Bieńko i Anna Wielgo
…..Marianna Bieńko, akt ur 96, 1878, Stanisławów, Kąty Wielgi.
Michał Bieńko i Apolonia
…..Marianna Bieńko, akt zg 2, 1869, Świderska domo Bieńko, Stanisławów, Kąty Wielgi.
Wiktoria Bieńko, akt ur 238, 1865, Krzynowłoga wielka

Bieńkowie z okolic Kołbieli, Woli Sufczyńskiej, Gadki, Gocławia

Albert i Zofia (śl ?1665 Wojciech Gienko i Zofia Czarnwęska, Kołbiel, Kołbiel)
Bięnko, 1665, akt ur Kołbiel, Wola Sufczyńska
Bięnko Agnieszka, 1669, akt ur Kołbiel, Kołbiel

Bienko Piotr 1667, Kołbiel, Kołbiel
Bieńko Urszula, 1670, akt ur Kołbiel, Kołbiel (ojciec zapisany już jako Wojciech)
Bieńko Adam, 1674, akt ur Kołbiel, Kołbiel (ojciec zapisany już jako Wojciech)

Stanisław i Zofia
Paweł Bięnko, 1667, akt ur Kołbiel, Gocław
Zofia (bez Bieńko) 1669, akt ur Kołbiel, Gocław (późniejszych Stanisławów i Zofii w Gocławiu brak)

1661, Wojciech Żelazko i Agnieszka Bieniasowna, Kołbiel, Sufczyn
1662, Marcin Czmielak i Regina Bienkówna, Kołbiel, Dłużewo
1665 Wojciech G(B?)ieńko i Urszula Czarnowęska, Kołbiel, Kołbiel.

1661, akt śl. Kołbiel, Kołbiel, Wojciech Bieńko i Anna Wawrzencianka
Być może Anna jest pierwszą żoną Wojciecha.

1688, akt śl. Kołbiel, Gadka, Albert Bieńko i Małgorzata Grzybuchowa
A to również, ale trzecia po zgonie Zofii.

1691, akt śl. Kołbiel, Lubice, Mikołaj Bieńko i Zuzanna Rzeszotkowa

1750, akt śl. Kołbiel, Krzysztof Binko i Agnieszka Kopczanka (okazjonalny migrant?)
Młodsze daty z parafii Kołbiel
Bartłomiej Bieńko (ur ok 1760, zg 1820) + Marianna Sokół (Sokolik) (ur ok 1773, zg 1813)
….Piotr
…. ? Barbara, (ur ok 1818, zg 1888).
….Kacper, ur ok 1804, 1811, akt zg 48, Kołbiel, Kąty, lat 7.
….Klara, ur ok 1807, 1811, akt ag 46, Kołbiel, Kąty, lat 4.
….Stanisław, (ur ok 1809, 1811, akt zg 55, Kołbiel, Kąty, lat 2.
Marianna Bieńko, 1813, akt zg 94, (ur ok 1773), Kołbiel, z domu Sokolik, lat 40, żona Bartłomieja.
Małgorzata Bieńko + Wojciech Mazek
…Jakub Mazek, (ur ok 1807, zg 1811).
Jan Bieńko, 1831, akt zg 71, syn Stanisława i Agaty Red (a?), Kołbiel, Sufczyn, lat 3.
Bartłomiej Bieńko, 1820, akt zg 18, (ur ok 1760), Kołbiel, Kąty. Lat 60, ojciec Piotra.
Barbara Bieńko, 1888, akt zg 25, (po mężu Gniadek), córka Piotra i Marianny Przysowa, Kołbiel, Człekówka (też tam urodzona). 70 lat.
Jakub Mazek, 1811, akt zg 101, syn Wojciecha i Małgorzaty Bieńko, Kołbiel, Kołbiel, lat 4.
Kacper Główka i Marianna Bieńko
…Marianna Główka, 1811, akt zg 40, Kołbiel, Człekówka, 10 m.
…Marianna Główka, 1824, akt zg 37, Kołbiel, Człekówka, l 4.
Franciszek Gniadek, 1870, akt zg 88, syn Józefa i Barbary Binka, 16 l, Kołbiel, Człekówka.

Ciagi rodzinne Bieńko w parafii Parysów w XVII wieku i na początku XVIII.

Bieńkowie zanotowani zostali w aktach parafialnych jako świadkowie lub chrzestni.
Zofia Bieńko, 1670 Kalonka u Bieńków; Kalonka, i pewnie 1667 Kalonka; 1671 u Bieńków, Kalonka, 1681 i 1683 u Bieńków, Kalonka; 1685, Zofia Bieńko z Kalonki u Bieńków.
Zofia Bieńkowa z Woli Starogrodziej, 1681.
Marianna Bieńkowna, 1673, 1675 i 1680 Kalonka.
Michał Bieńko, 1674 i 1677 Kalonka; 1680, Choiny; 1680, Kalonka razem z Zofią Bieńkową.
Józef Bieńko, 1685, chrzestny w Kalonce, ale z Kalonki? Chyba tak bo w następnym akcie (Józef Bieniek) jako chrzestny z Kalonki.
Józef Bieńkowicz (pewnie Bieńko) i Zofia Bieńko, 1686,Grzebowilk, Parysów.
Józef Bieńko z Parysowa, 1685,  Kozłów, Parysów.
Józef Bieńko, pewnie z Parysowa, 1686, Wola Starogrodzka, Parysów.
Józef Bieńko, 1686, Kalonka, Parysów.
Józef Bieńko z Parysowa?, 1686, Obręb, Parysów.
Józef Bieńko z Parysowa i Zofia Bieńko z Kalonki, 1686, Kalonka, Parysów.
Krystyna Bieńko z Parysowa. 1685, Kalonka; 1688, Starowola, Parysów; 1688, Kalonka, Parysów u Bieńków; 1689. Starowola, Parysów.
Walenty Bieńko, 1686, Choiny, Parysów.
Józef Bieńiek (z Parysowa?) i Zofia Bieńkowa z Kalonki, na ślubie Bieńki, Kalonka, 1688.
Józef Bieńko (z Parysowa), 1688, Kozłów, Parysów. 1689, Żelazna, Parysów.
Józef Bieńko, z Parysowa, 1688, Grzebowilk, Parysów.
Bieńkowa z Parysowa, 1689, Starowola.
Józef Bieńko z Parysowa i Zofia Bieńkowa z Kalonki, na ślubie Bieńki, Grzebowilk, Parysów, 1688; Kalonka, 1689 (Bieniek)
Regina Bieńkowa z Kalonki, 1689, na ślubie Bieńków w Parysowie.
Józef Bieńko (z Parysowa?), 1689
Józef Bieńko, 1689, Wola Starogrodzka.
Józef Bieńko z Parysowa, 1689, Kalonka.
Krystyna Bieńko z Parysowa, 1689, Kalonka.
Józef Bieńko z/, Parysów, 1689.
Józef Bieńko z Kalonki?i Krystyna Bieńkowa z Kalonki, 1691, Kalonka.
Józef Bieńko, 1701, Starowola, Parysów.
Józef Bieńko, 1713, Gózd, Parysów.
Konstancja Bieńkowa, 1714, Wola Starogrodzka
Józef Bieńko (z Parysowa?), 1715, Grzebowilk.
Józef Bieńko, 1717, Żelazna.
Krystyna Bieńkowa z Parysowa, 1719, Obręb,
Anna Bieńkowa, 1719, Parysów.
Ewa Bieńkowa, 1719, Grzebowilk.
Józef Bieńko, 1719, Zawadka.
Anna Bieńko z Parysowa, 1720, Wola Starogrodzka. Na chrzcie Bieńków.
Antoni Bieńko, 1720, Wola Starogrodzka, na ślubie Bieńków.
Ewa Bieńkowa, 1721, Wola Straogrodzka.
Antoni Bieńko, 1721, Wilchta.
Marianna Bieńkowa, 1722, Niesadna.
Marianna Bieńkowa, 1722, Parysów.
Marianna Bieńkowa, 1722, Gołe Łąki.
Michał Bienkowicz, 1722, Parysów.
Michał Bienkowicz, 1722, Parysów.
Michał Bienkowicz, 1722, Wola Starogrodzka.
Marianna Bieńkowa, 1722, Niesadna.
Marianna Bieńkowa, 1722, Niesadna.
Krystyna Bieńko, 1723, Parysów.
Marianna Bieńkowa, 1723, Niesadna.
Michał Bienkowicz, 1723, Wola Starogrodzka.
Marianna Bieńkowa, 1723, Starogród.
Michał Bieńko, 1723, Wola Starogrodzka.
Marianna Bieńkowa, 1723.
Michał Bieniaczek, 1724, Starogród.
Marianna Bieńkowa, 1724, Niesadna.
Marianna Bieńkowa, 1724, Parysów.
Marianna Bieńkowa, 1724, Łukowiec.
Marianna Bieńkowa, 1724, Obręb.
Jan Bieńkowski, 1724, Obręb.
Marianna Bieńkowa z Parysowa, 1724, Parysów.
Antoni Bienieczek, 1724 Lipówki.

Zofia Bienko + niewiadomy
Andrzej Bieńko, akt ur 11, 1662, Kalonka, Parysów + pewnie śl 1688 Łoicha Małgorzata

Zofia Bieńko  + niewiadomy
Piotr Bieńko, akt ur 1698, Kalonka Parysów.

Michał Bieńko i Marianna  (ślub przed zapisami w księdze slubów w 1664)
Bieńko, akt ur marzec 1662, Kalonka, Parysów
Bieńko Katarzyna, 1665, Kalonka, Parysów
Bieńko Wawrzyniec, 1667, Kalonka, Parysów
Bieńko Anna, 1671, Kalonka, Parysów
Bieńko Dorota, 1672, Kalonka, Parysów
Bieńko Bartłomiej, 1675, Kalonka, Parysów

Stanisław Bieńko i Katarzyna – brak ślubu w księdze
Bieńko Anastazja, 1680, Kalonka, Parysów.
Bieńko Jan, 1684, Kalonka, Parysów (matka Krystyna?)
Bieńko Jakub, 1686, Kalonka, Parysów (Krystyna?).

Stanisław Bieńko i Marianna
Bieńko Krzysztof, 1688, Grzebowilk, Parysów.

Jan Bieńko i Marianna Bieńko (Kotowna) – brak ślubu w księdze
Bieńko Agnieszka, 1681, Kalonka, Parysów.
Bieńko Krzysztof, 1683, Kalonka, Parysów.
Bieńko Marcin, 1685, Kalonka, Parysów.
Bieńko Marianna, 1688, Kalonka, Parysów

Grzegorz Sobiepańczyk i Regina Bieńko, (śl 1681 on Niesadna, ona Kalonka)
Sobiepańczyk  Marianna, 1682, Kalonka, Parysów

Stefan Chojaczek i Dorota Bienkowna, śl 1697
Chojaczek Marcin, 1696, Kalonka.

Piotr Kitla i Marianna Bienkowna
Andrzej Kitla, 1696, Kalonka

Jan Santorek i Marianna Bieńko (córka chłopa)
Santorek Katarzyna, 1713, Kalonka, Parysów.

Bartłomiej Bieńko i Marianna
Bieńko Agata, 1688, Kalonka, Parysów, i Rudnicki Bartłomiej, śl 1713, Kalonka
Bieńko Regina, 1688. Kalonka, Parysów. (Bieniek).
Bieńko Marianna, 1697, Kalonka, Parysów, Marianna Zawadzionka

Walenty Bieńko i Katarzyna
Bienko Zofia, 1704, Kalonka, Parysów.
Bieńko Krystyna, 1706, Kalonka, Parysów.
Bieńko Stanisław, 1711, Kalonka, Parysów.
Bieńko Jan, 1716, Wola Starogrodzka, Parysów.
Bieńko Elżbieta, 1720, Wola Starogrodzka, Parysów.

Walenty Bieńko i Marianna
Bieńko Agnieszka, 1689, Wola Starogrodzka, Parysów.
Bieńko Stefan, 1689, Wola Starogrodzka, Parysów.
Bieńko Zofia, 1692, Wola Starogrodzka, Parysów
Bieńko Ewa, 1693, Wola Starogrodzka, Parysów.
Bieńko Wawrzyniec, 1696, Wola Starogrodzka, Parysów.
Bieńko Marianna, 1701, Kalonka, Parysów. ?
Bieńko Małgorzata, 1718, Wola Starogrodzka, Parysów

Walenty Bieńko i Zofia
Bieńko Katarzyna, 1698, Wola Starogrodzka, Parysów.
Bieńko Katarzyna, 1700, Wola Starogrodzka, Parysów.
Bieńko Szymon, 1701, Wola Starogrodzka, Parysów.
Bieńko Katarzyna, 1705, Wola Starogrodzka, Parysów.

Józef Bieńko i Krystyna (pewnie ślub z 1685, on  z Kalonki ona z Parysowa)
Bieńko Józefa, 1687, Parysów.
Bieńko  Jan, 1689, Parysów.
Bieńko Marianna, 1691, Parysów.
Bieńko Katarzyna, 1692, Parysów.
Bieńko Anna, 1694, Parysów.
Bieńko Michał, 1696, Parysów, Krystyna Paprzyczonka.
Bieńko Stanisław, Stefan, 1699, Parysów.
Bieńko Antoni, 1701, Parysów.
Bieńko Antoni, 1701.
Bieńko Agnieszka, 1704, Parysów.

Józef Bieńko i Marianna
Bieńko Jacek, 1697, Lipówki, Parysów.
Bienko Stefan, Antoni, 1710, Parysów.
Bieńko Teresa, 1713, Marianna Kramarzowna, Parysów. (Bienieczek)
Bieńko Wawrzyniec, 1715.
Bieńko Walenty, 1720, Parysów.

Józef Bieńko i Agnieszka
Bieńko Tomasz, 1712, Parysów.

Józef Bieńko (Bienienko) i Marcjanna
Bieńko Katarzyna, 1714, Parysów (ch 11.04).
Bieńko Walenty, 1720, Parysów.
Bieńko Małgorzata, 1722, Parysów.
Bieńko Filip, Stanisław 1724, Parysów.

Bieńko Jan i Krystyna
Bieńko Ewa, 1706, Parysów i ? Majowicz Paweł, śl 1721 Parysów

Piotr Suchy i Anastazja Bienkowna
Suchy Piotr, 1682,Wilchta, Parysów, bliźniaki chyba ale drugie z inną miejscowością (Wola Starogrodzka)
Suchy Jan, 1683,Wilchta, Parysów.

Andrzej Bieńko i Małgorzata
Bieńko Agnieszka, 1689, Parysów.
Bieńko Wojciech, 1691, Parysów i Ruskowa Marianna, Parysów śl 1719
Bieńko Marianna, 1694.
Bieńko Piotr, 1697, Parysów.

Wojciech Bieńko i Marianna Burek
Bieńko Łucja, 1719, Parysów.
Bieńko Jadwiga, 1722, Parysów.

Kontakt – k.binka@uw.edu.pl

Szanowni Państwo – Jeśli Państwo posiadają jakieś stare fotografie i byliby w stanie je udostępnić (w formie cyfrowej) byłbym bardzo wdzięczny. Podobieństwo niektórych, nieraz bardzo odległych członków rodziny, jest niezwykłe. Również – jeśli znane są Państwu jakieś fakty z historii rodziny – prosiłbym o sprostowania lub uzupełnienia.
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Bińka

 

Zobacz też pylki.yum.pl